Od Švermy se mohou mnozí učit

14.11.2023

V pátek 10. listopadu 2023 se uskutečnila vzpomínková slavnost u hrobky rodiny Švermových v Mnichově Hradišti, kde se připomnělo 79. výročí smrti národního hrdiny Jana Švermy, který padl na svazích hory Chabenec v Nízkých Tatrách (zemřel 10. listopadu 1944).

Na tomto místě se sešli zástupci KSČM, LKŽ a KČP z okresu Mladá Boleslav a další občané, kteří chtěli vyjádřit svou úctu k tomuto významnému českému politikovi a odbojáři. V projevu Aleny Grospičové, která mluvila jménem pořadatelů, se zdůraznila Švermova statečnost, odvaha a věrnost ideálům českého národa. Jeho jméno je spojeno s velkým "Č", které znamená čest, čin a československost. Účastníci slavnosti si tak připomenuli jeho historický přínos a projevili mu svou vděčnost.

Statečnost Švermy a mnoha dalších protifašistických bojovníků nás zavazuje i dnes.

Text: František Kovář
Foto: autor

Fotogalerie: