NAŠE JE A NAŠE ZŮSTANE!

25.09.2023

Tradiční setkání Jihočeských hraničářů a KSČM

Vzpomínkovou akci u příležitosti 85.výročí podepsání hanebné mnichovské dohody a obsazení našeho pohraničí, uspořádala dne 22.září 2023 již tradičně Městská organizace Klubu českého pohraničí Nová Bystřice – Staré Město pod Landštejnem spolu s OV KSČM Jindřichův Hradec. Společně si připomněli výročí tragického roku 1938, kdy Němci obsadili naše pohraničí na základě podepsání mnichovské dohody západními velmocemi. Akce se uskutečnila u lesního Hotelu Peršlák u Nového Vojířova, nedaleko pohraničního města Nová Bystřice, kde před tímto hotelem stojí pomník ve tvaru tehdejších hranic ČSR, na kterém je vytesán nápis: "Naše je a naše zůstane!" s datumem 21.5. 1938. Tento pomník má svojií historii a je nazýván "Kámen republiky".

Vzpomínková akce a setkání členů Klubu českého pohraničí, členů KSČM, bývalých pohraničníků a řady dalších sympatizantů a hostů byla zahájena položením věnců a kytic účastníky setkání k pomníku, který byl vyzdoben státní vlajkou, klubovými prapory KČP, stuhami KČP a čepicí pohraničníka Pohraniční stráže ČSSR. Při shlédnutí přiložených fotografií zjistíte, že ještě nikdy nebyl pomník Kámen republiky tak důstojně vyzdoben..

Předseda MO KČP Nová Bystřice – Staré Město pod Lanštejnem a člen JčKR KČP Jana Žižky z Trocnova přítel Jan Stejskal přivítal přítomné účastníky akce a hosty, mezi kterými byli JUDr. Tomáš Vytiska, člen VV ÚV KSČM, zástupci a delegace z jihočeských organizací KČP Nová Bystřice, z Českých Budějovic, Tábora, Třeboně, Jindřichova Hradce a další návštěvníci setkání.

Nejpočetnější delegace byla od Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, kterou vedli přítel Mgr. Marek Adam, který zastupoval na setkání předsedu klubu z Tábora a přítel Pavel Čížek, jednatel klubu. Velký dík patří třem ženám, členkám klubu ze Soběslavi, které se akce účastnily.

S projevy postupně vystoupili s.Tomáš Vytiska, přátelé Mgr. Marek Adam, doc. Lubomír Pána a Miroslav Král. Projevy řečníků se týkaly minulosti i přítomnosti. Všichni mluvčí u památníku připomněli význam protifašistických sil nejen v kontextu historie 20. století, ale též pro budoucí uspořádání Evropy a pro mír ve světě.

Po skončení vpomínky na zradu v Mnichově se někteří účastníci přesunuli do Nové Bystřice, kde se v restauraci s příznačným názvem "Na Bojišti" uskutečnila ještě neformální beseda spojená s občerstvením a přátelským setkáním.

Doslov:

A vzpomeňme si prosím, které země nás tehdy zradily, a která země nám naopak zachránila holou existenci. Zůstaňme bdělými v onom poznání!

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!

Mírové nebe nad hlavou!

Kolektiv autorů:

Ing. Zdeněk Trippé, doc. Lubomír Pána a Mgr. Marek Adam
Fotografie: Lubomír Pána a Marek Adam, všichni od KČP

Fotogalerie: