Kde hledat pravdu

28.01.2022

Často si kladu otázku, zda dělám vše, co je v mých silách, aby se zdařilo změnit zběsilý běh světa nad propastí a dosáhnout dodržování základních lidských práv a svobod, smysluplných zákonů, všech slušných způsobů jednání a vzájemné úcty člověka k člověku. Přes veškerou snahu žiji s pocitem, že tomu tak není a přemýšlím jak dál. Ze svých životních zkušenosti dávám za pravdu těm, kdo prohlašují , že je třeba se neustále vzdělávat, jít hluboko do dějin našich předků (doporučuji video Ratka Sudeckého a romány Vlastimila Vondrušky a Viktora Timury) i do dějin jiných národů a čerpat z toho ponaučení nejen pro sebe a svoji rodinu, ale pro celý národ. Chraňme a zachovejme si svůj rodný jazyk, kulturu a životní prostor zděděný po předcích.

Ze všech stran slyším, že každý má bojovat sám za sebe. Já k tomu dodávám ANO, ale společně ve stejně smýšlejících seskupeních v zásadních otázkách, jako je zachování našeho národa Čechů, Moravanů a Slezanů a suverenity našeho státu České republiky. V této době je velmi nesnadné vyzvednout přednostně některý ze současných problémů, protože se jich nakupilo za krátkou dobu neuvěřitelné množství. Přesto ze svého laického pohledu mezi hlavní problémy řadím hrozbu možnosti vypuknutí 3. světové války v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Slepý a hluchý je ten, kdo nevidí, či nechce vidět, že opět je postaven Slovan proti Slovanovi. Komu to slouží, kdo z toho chce mít prospěch a za jakou cenu?

Zásadně nesouhlasím s rozhodnutím ministryně obrany Jany Černochové, která chce poslat na Ukrajinu 4.000 dělostřeleckých granátů jako podporu pravidelné Ukrajinské armádě. Hrozí ovšem možnost, že se tyto granáty dostanou do rukou různých "domobraneckých" povstaleckých skupin navazujících na fašistické tradice. Tyto síly bojují proti vlastním, rusky mluvícím občanům, čímž by se náš stát pasoval do role agresora podporujícího občanskou válku na Ukrajině. Každému snad je jasné, že by se jednalo o cílenou provokaci Ruské federace. Tento konflikt by mohl velmi rychle přerůst do války celosvětové s nedozírnými důsledky pro veškeré lidstvo a celou naši planetu. Proto se řadím k těm, kdo apelují na všechny mírumilovné lidi, aby se připojili k protestům proti této aktivitě ministryně, která by si tímto vysloužila právem post ministryně války, která učiní vše pro to, aby se ukázala jako poslušný člen NATO.

My, členové KČP, kteří jsme hrdě přijali Husitský chorál "Ktož sú Boží bojovníci" za svoji hymnu, buďme jí hodni a zůstaňme věrní odkazu odkazu Mistra Jana Husa " Slyš pravdu, hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, protože pravda Tě osvobodí". Na závěr chci dodat, pravdu nehledejme ve všem co slyšíme, ale ve svých srdcích a v otevřené mysli, která nám napoví to, co prospívá nám a našim blízkým a celému našemu národu.

Alena Vidláková MěR KČP Opava