G.K. ŽUKOV, VZPOMÍNKY a ÚVAHY Nakladatelství Svoboda, Praha 1971

28.02.2020

Citace z díla, str. 610, 611

Závěrečnou operací sovětských vojsk ve Velké vlastenecké válce byla pražská operace. Sovětská vojska měla dokončit porážku zbytků německých vojsk v Československu a osvobodit je od německé okupace.
Již 5. května se hlavní stan dověděl o povstání Čechů v Praze a o bojích povstalců s německými vojsky. Hlavní stan nařídil 1., 2. a 4. ukrajinskému frontu urychlit postup našich vojsk ku Praze, aby podpořila povstalce a znemožnila hitlerovcům potlačit povstání.
Fronty tam na příkaz hlavního stanu vrhly svá rychlá vojska. V noci na 9. května pronikla do prostoru Prahy a ráno vstoupila do města, kde jim obyvatelstvo připravilo nadšené uvítání.
yOd té doby organizovaný odpor německých vojsk v Československu, Rakousku a jižním Německu ustal. Německá vojska překotně ustupovala na západ, aby se vzdala Američanům. Tam, kde se jim sovětská vojska postavila do cesty, pokoušeli se Němci probít, ale utrpěli při tom velké ztráty. Velení amerických vojsk neuzavřelo německým vojskům ústupové cesty do svého pásma, ba dokonce jim v tom pomáhalo a tak porušilo své spojenecké závazky.
Totéž jsme zjistili i na úsecích britských vojsk. Sovětské velení protestovalo u spojenců, ale bezvýsledně.
K Američanům narychlo ustupovala i divize vlasovců, kteří zradili vlast. Avšak její ústup rázným zásahem zmařil 25. tankový sbor, kterému velel generálmajor J. I. Fominych. V divizi byl i Vlasov sám. Bylo rozhodnuto zajmout ho živého, aby ho za vlastizradu stihl zasloužený trest. Tento úkol byl uložen veliteli 162. tankové brigády plukovníku I. P. Miščenkovi a Vlasova měl zajmout oddíl pod velením kapitána M. I. Jakuševa.

Vlasov byl dopaden v osobním autě ustupující kolony. Schoval se pod hromadu věcí a zabalil do přikrývky, vydávaje se za německého vojáka, V tom okamžiku ho prozradili jeho tělesní strážci. Vojenský tribunál odsoudil Vlasova a jeho společníky k trestu smrti.

Konec citace.

Přečetli jsme si slova nejpovolanějšího vojenského stratéga Rudé armády, strůjce mnoha úspěšných operací, které nakonec vedly k úplné porážce našeho společného nepřítele, nacistického Německa. Na přiložených fotografiích vidíme přípravu a průběh této slavné operace Rudé armády, nesoucí název Pražská operace. Byla závěrečnou operací Rudé armády v Evropě. Neodpustíme si malou, nikoliv zlomyslnou poznámku. Pokuste se na obrázcích nalézt divizi vlasovců, dle "stratéga" z pražských Řeporyjí a některých novodobých historiků "osvoboditelku Prahy".