79.výročí SNP v Makově

28.08.2023

Oslavu a připomenutí Slovenského národního povstání si jako každoročně připomněla obec Makov u památníku 1.čs. partyzánské brigády Jana Žižky dne 24.8. 2023 od 11 hodin na pomezí Slovenska a Moravy. Tak jako vždy měla vzpomínka vysokou organizační úroveň. Vystoupení starosty obce Makov Ing. Stanislava Gašparíka, plukovníka v.v. doktora Juraje Drotára a zástupce Žilinského samosprávného kraje místopředseda Ing. Peter Weber se nesla v duchu vlasteneckého citu a úcty k padlým hrdinům slovenského povstání.

Krátký projev k přítomným měl i předseda KR KČP Zlínského kraje Zdeněk Vejpustek.

Klub českého pohraničí Vsetín se každoročně účastní této akce. Samozřejmostí je položení kytice k památníku. V letošním roce úmorná vedra, omezila naši účast starších členů klubu, takže mohli přijet jen mladší členové Karel Škrla a místopředseda K.R KČP Zl. kraje Jaroslav Matůš.

Za politické strany zde byl přítomen jen předseda Zlínského krajského výboru KSČM Roman Ramach, který také položil věnec k památníku.

Zdeněk Vejpustek.
Vsetín 25.8. 2023

Fotogalerie: