37. SETKÁNÍ POHRANIČNÍKŮ NLA NDR V BERLÍNĚ (BESTENSSE) V NĚMECKU

22.09.2023

Na pozvání "Společnosti právní a humanitární pomoci - pracovní skupiny hranice" (GRH), jejíž předsednictvo je kolektivním členem KČP, společná delegace vedení Národní rady a Karlovarské krajské rady KČP účastnily se ve dnech 15. - 16.9. 2023 již 37. setkání bývalých pohraničníků pohraničních vojsk NDR, sympatizantů, přátel a spolubojovníků z Národní lidové armády (NLA) NDR.

Vedení národní rady návštěvou klubové delegace v Německu na nejvyšší úrovni pokračovalo v plnění sedmého úkolu XI. národního sněmu KČP ve znění:

"Nadále spolupracovat s volným sdružením antifašistických, protiválečných, levicových, odborových a mládežnických organizací ve SRN, Polské republice, Ruské federaci, Bělorusku, Bulharsku, Slovensku a dalších slovanských národů v Evropě; aktivně vystupovat proti podpoře války na Ukrajině dodávkami zbraní z ČR, NATO i EU. Vyzýváme obě strany konfliktu k mírovým jednáním a k zastavení bojů."

Delegace vedení Národní rady Klubu českého pohraničí v čele s přítelem Václavem Větrovcem, místopředsedou NR, přítelkyněmi Marií Hanischovou, místopředsedkyní NR a Janou Branišovou z klubu Česká Lípa byla první den návštěvy v pátek 15.9. 2023 provázena Berlínem manželi Hornigovými z Německa. Delegace si nejprve v jejich doprovodu prohlédla některé pamětihodnosti Berlína, kde byly pořízeny společné fotografie z jejich návštěvy. Po společném obědě a ubytování v hotelu Tierpark delegaci čekalo první setkání s pohraničníky v Berlíně. Při přátelském posezení a po společné večeři pokračovala beseda s německými přáteli. Přítelkyně M. Hanischová při této příležitosti předala přátelům z Německa dárky, klíčenky a kalendáře KČP na rok 2024.

Na druhý den, v sobotu 16.9. 2023 se delegace v doprovodu německých přátel přesunula do nedalekého Bestsensee, což je předměstí Berlína, kde ji čekalo hlavní setkání s německými pohraničníky.

Ve sportovní hale Landkost - Arena v předměstí Bestensee se k naší delegaci přidala skupina přátel od Karlovarské krajské rady KČP, kterou vedl přítel mjr. PS v. v. Václav Janča, předseda KR v uniformě důstojníka PS. V delegaci od Karlovarské KR KČP a 5. brigády PS Cheb byli přítomni přátelé Štěpán Drapák, Jaroslav Mühlberger a kpt. PS v. v. Miroslav Talán v uniformě důstojníka PS.

Program 37. setkání byl věnován aktuální politické situaci, kterou určuje válka na Ukrajině. Téma setkání bylo stanoveno "Myšlenky k aktuálnímu stavu světové politiky". Hlavním řečníkem k tématu byl generálmajor NLA v. v. Sebald Daum, původně mající v odpovědnosti vojska Pohraniční stráže NLA NDR. Na setkání byli přítomni tři generálové NLA NDR, z nichž nejstarší žijící generál NLA v. v. Hansen měl ve funkčních povinnostech řízení pohraničních vojsk NLA NDR.

Začátek setkání byl zahájen hudebním vystoupením ruské hudební skupiny s tradičními ruskými nástroji, balalajkou a harmonikou. Zazpívala se také světoznámá Kalinka, kterou zpíval celý sál.

Největší část svého vystoupení věnoval generálmajor NLA v. v. Sebald Daum současné situaci na Ukrajině. Soudruh Daum přednesl své úvahy o válce na Ukrajině a jejím řešení. Bylo konstatováno, že jeho základní pozice a pozice GRH zcela souhlasí. Zní: dialog místo války, žádné zbraně Ukrajině, konec sankcí a rusofobie. Jednoznačné odsouzení NATO a válečné politiky Západu. To zahrnuje i to, že se obracíme i proti německé válečné politice, která se uvnitř i navenek vyznačuje nepřátelstvím vůči Rusku. Zdůraznil především expanzivní politiku USA a hlavní příčinu proč je vojenská podpora Ukrajiny tak masivní. Hovořil také o ekonomické situaci v Německu. Vysoké ceny energií omezují výrobu, firmy se stěhují do zahraničí, ekonomika slábne a tím se snižuje životní úroveň obyvatelstva. Na jednání vystoupili také zástupci komunistické strany Německa, zástupci ruské ambasády v

Německu a zástupci vojenských spolků. Téma vystoupení se vždy týkala nebezpečí vojenského konfliktu v Evropě a potřeby mírového jednání.

Vystoupení německých přátel od GRH a dalších řečníků setkání pohraničníků obsahovaly konzistentní postoje proti NATO, válečné alianci vedené Spojenými státy.

O přestávkách se čile besedovalo mezi jednotlivými účastníky.

Naše delegace projevem přítele mjr. PS v. v. Václava Janči od Karlovarské KR KČP vystoupila s poděkováním za pozvání, byl předán pozdrav od předsedy NR KČP Jaroslava Hudce, kladně jsme zhodnotili naši spolupráci s německými příhraničními spolky a vyjádřili přesvědčení o další budoucí spolupráci.

Přítelkyně Marie Hanischová, místopředsedkyně Národní rady KČP za delegaci vystoupila s projevem, cituji:

"Zdravím všechny účastníky zasedání GRH jménem Národní rady Klubu českého pohraničí. Ráda bych připomněla, že jsme letos oslavili 30. výročí založení Klubu českého pohraničí. Vše podstatné souviselo s jejím založením, s tím, co museli čeští vlastenci udělat, aby čelili sílícím akcím revanšistických německých krajanů na likvidaci ústavních dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše. Děkuji členům Klubu českého pohraničí za věrnost vlasteneckému odkazu našich předků a za jejich vytrvalou obětavou práci. Děkuji těm, kteří již nejsou dost silní, a přesto pomáhají našemu vlasteneckému spolku morálně a finančně. Děkuji vám všem, kteří jste zůstali věrni památce našich osvoboditelů a přátelství s bratrským ruským lidem v období protiruského podněcování. Skláním se před těmi vlastenci, kteří v rozhodujících okamžicích nezklamali, kteří se nedožili úctyhodného 30. výročí založení České republiky. Děkuji za stejné vlastenecké cítění příslušníkům pohraniční stráže bývalé NDR za jejich spolupráci a za přátelské vztahy.
Čest jejich práci a připomínání!"

 Konec citace.

Př. M. Hanischová poté předala hostitelům stuhu XI. Národního sněmu KČP a 30.výročí vzniku Klubu českého pohraničí a osobně ji připevnila na prapor východoněmeckých pohraničníků.

Po již tradiční německé pohostinnosti a dobré organizaci setkání, se účastníci delegace kolem 15:00 hodiny rozloučili s hostiteli s tím, že na další setkání opět rádi přijmou pozvání.

Autoři:

Jaroslav Hudec, Václav Janča a Marie Hanischová
Fotografie: Jaroslav Mühlberger, všichni z KČP

Fotogalerie: