2. mírové setkání před domem básníka Jiřího Wolkera

21.06.2023

Z iniciativy místní organizace KČP Jiřího Wolkera na Svatém Kopečku u Olomouce se konalo 17.6.2023 již 2. mírové setkání před domem básníka Jiřího Wolkera " Na krásné vyhlídce" s překrásným výhledem na krajinu a město Olomouc.

Počasí nám přálo. Setkali se zde lidé z různých míst republiky. Zavlál prapor naší republiky i KČP Olomouckého kraje. Silně vyzněla kolektivně zazpívaná naše státní hymna. Senátora Jaroslava Doubravu (do r.2022) přivítala fanfára, kterou zatroubil Jiří Dočkal z Přáslavic. Bylo to pro všechny milé překvapení. Po projevu senátora proběhla podpisová akce " NE ZÁKLADNÁM ", kterou řídil zástupce OV KSČM Jindřich Kania. Projev senátora Doubravy vyústil v Prohlášení, se kterým hlasováním souhlasili všichni přítomní.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto setkání, zvláště pak senátoru Doubravovi za vstřícnost a ochotu mezi nás přijet.

Mgr. Olga Kohoutová


PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ 2. SVATOKOPECKÉHO MÍROVÉHO SETKÁNÍ

Na Svatém Kopečku, oblíbeném výletním a poutním místě olomouckého regionu, se dne 17. června 2023 konalo z podnětu místního Klubu českého pohraničí Jiřího Wolkera 2. Svatokopecké mírové setkání občanů Olomouckého kraje a jiných krajů ČR.

Vyslechli jsme projev senátora (do r.2022) Jaroslava Doubravy k současné mezinárodní a vnitropolitické situaci a k otázkám mírového hnutí. Spolu s ním sdílíme vážné obavy ze stupňování vojenského konfliktu na Ukrajině a z ohrožení světového míru. 

Za hlavní předpoklad zabezpečení míru v Evropě považujeme rychlé ukončení bojů na Ukrajině. Odsuzujeme válečnou rétoriku a vojenskou podporu prezidenta a vlády ČR Ukrajině, zemi, kde se prokazatelně prosazují neonacistické síly. Je to v rozporu s českými národními zájmy. K těm patří především mírové podmínky pro život a práci lidí ve prospěch naší vlasti, potřeb jejich rodin a přátelské vztahy mezi národy.

Odsuzujeme nečinnost státních orgánů k častým projevům hyenismu, který se v naší zemi prezentuje ničením soch a památníků našich osvoboditelů od nacismu – vojáků Rudé armády. Přispívá k tomu systematické přepisování historické pravdy o naší minulosti a pěstuje se tak cíleně nenávist k ruskému národu.

Vyslovujeme ostrý nesouhlas s jednáním prezidenta ČR Petra Pavla s vůdcem revanšistického Sudetoněmeckého Landsmanšaftu Berndtem Posseltem. Člověkem, který hrubě uráží bývalého prezidenta Československé republiky Dr. Edvarda Beneše, jenž se zasloužil o vznik Československa. Posselt provokativně požaduje likvidaci prezidentských dekretů přijatých v souladu se závěry Postupimské konference v srpnu 1945 a hanobí tak naši historii.

Vzniká nebezpečí, že při mnohaleté spolupráci KDU-ČSL s Landsmanšaftem a při výkonu významné funkce Petra Fialy v Pangermánské unii může dojít ke zneužití současného složení Parlamentu ČR k dobrovolnému zrušení platnosti Benešových dekretů proti vůli českého národa.

Tato realita, stejně jako smlouva mezi ČR a USA o společné obraně, vážně ohrožuje již tak okleštěnou suverenitu České republiky a vystavuje ji nebezpečí jaderného úderu v případném zahájení války v Evropě.

Jsme pro přátelské vztahy s jinými národy podle mezinárodního práva, Ústavních zákonů ČSR a historické pravdy. Vyzýváme občany ČR k aktivní podpoře tohoto Prohlášení, a to bez ohleduna sankce, které proti odpůrcům současné vládní politiky nedávno přijal Parlament ČR, realizují je státní orgány za podpory prezidenta ČR .

 Účastníci 2. mírového setkání na Svatém Kopečku


Fotogalerie: