14 let ostravských veteránů PS

01.01.2024

Vánoční čas je pro ostravské veterány PS signálem k poslednímu setkání v roce 2023, který se konal 15. 12. 2023 v restauraci Cihelně U Chylků.

V úvodu setkání přítel Ladislav Nekvapil, připomněl 14 výročí vzniku Sekce Ostravských veteránů PS, připomněl historii prvního setkání u Havránka až po poslední 63 setkání v Cihelně U Chylků. Předložil k prohlídnutí 3 dílnou obrazovou kroniku historie setkávání Ostravských veteránů PS. Poté všichni uctili minutou ticha veterány PS, kteří již nejsou mezi námi. Následně předseda MěR KČP VS Ostrava a Společnosti LS Ostrava př. Jan Gara, popřál všem přítomným klidné a pohodové vánoce a do nového roku 2024 hodně zdraví a rodinnou pohodu. Na památku každý dostal nástěnný a kapesní kalendář na rok 2024.

Následovala volná zábava a kluci zavzpomínali na časy služby na státní hranici, kdy s hrdostí nosili zelenou brigadýrku PS. Při loučení jsme si navzájem popřáli krásné svátky vánoční, mnoho zdraví do nového roku 2024. S příslibem, že se zase brzy uvidíme, jsme se rozešli domů.

Další plánovaný sraz je 26. 4. 2024 tak všechny zveme. *NEPROJDOU*!!!

Jan Gara předseda MěR KČP VS Ostrava a SLS Ostrava
Ladislav Nekvapil, MěR KČP Ostrava a sekce OSH

Fotogalerie: