Stanovisko NR KČP k válce na Ukrajině ze dne 15. 6.2024

17.06.2024

STANOVISKO Národní rady Klubu českého pohraničí z jednání 6. zasedání NR KČP svolaného na sobotu
dne 15. června 2024 k válce na Ukrajině

Krátce po vzniku války na Ukrajině jsme písemně požádali předsedu vlády České republiky Petra Fialu o odpověď na otázku, zda při rozhodování o vojenské pomoci ČR Ukrajině věděl o tom, že mnozí vedoucí ukrajinští představitelé uznávají Stěpana Banderu za národního hrdinu, že na ukrajinských náměstích se konají manifestace pod prapory s nacistickými symboly, že se v ukrajinském Parlamentu hajluje a v Oděse bylo nacistickými živly upáleno několik desítek lidí, kteří hájili rusko – ukrajinské přátelství. Pan premiér na náš dopis neodpověděl a do dnešních dnů zesiluje vojenskou podporu režimu, který vznikl krveprolitím na kyjevském Majdanu v roce 2014.

Klub českého pohraničí z. s. hájí v souladu se svým Programem principy mírového uspořádání světa a přátelství mezi národy. To se týká i války na Ukrajině. Prezident Ruské federace v únoru 2022 světu sdělil, že po neúspěchu minských dohod vstoupila ruská vojska na Ukrajinu s cílem její demilitarizace a denacifikace. Kdyby se nacismus na Ukrajině výrazně neprojevoval, pak by Vlad. Putin spáchal válečný zločin a musel by být pohnán k příslušné odpovědnosti. Jenže, jak uvádíme výše, nacisté a nacistické ideje hrály a hrají významnou roli v ukrajinských orgánech státní moci a státní správy, v armádě a v občanské společnosti v době války, která probíhá za vojenské a humanitární pomoci Ukrajině od USA, EU a NATO.

Klub českého pohraničí odmítá projevy a šíření nenávisti mezi národy. To platí obecně a ve vztahu k ruskému národu zvlášť. Odmítáme hanobení hrobů a jiné projevy neúcty k vojákům Rudé armády, v níž bojovali bok po boku příslušníci ruské a ukrajinské národnosti, zachránili náš národ před fyzickou likvidací a svět od nacistické poroby. Vztah k nim nesmí být spojován s válkou na Ukrajině.

Základní podmínkou existence člověka a naší planety je mír a přátelství mezi lidmi a národy. Ukončit válku na Ukrajině MÍREM je objektivně nejvyšším zájmem všech národů a nejvyšším úkolem všech zainteresovaných vlád, včetně té české. Žádné vyšší zájmy objektivně neexistují.

Stanovisko bylo předloženo a schváleno účastníky 6. zasedání Národní rady Klubu českého pohraničí v sobotu dne 15. června 2024.

V Praze, dne 15.6. 2024. Národní rada

Klubu českého pohraničí