Galerie praporů KČP, z.s.

SK - Slovenská sekce KČP - prapory


Popis sekcí ve Slovenské republice:


KČP STREDNÉ POVAŽIE – DUBNICA NAD VÁHOM, okr. Ilava:

STREDNÉ POVAŽIE-Dubnica nad Váhom,okr. Ilava
STREDNÉ POVAŽIE-Dubnica nad Váhom,okr. Ilava

Skrátený text z Hraničiar 5/2023 "Oblastná rada KČP Stredné Považie na Slovensku informuje": Začiatky pred jedenástimi rokmi boli inšpirované jednak klubmi v Česku a klubom na východnom Slovensku. Ťažko sa nám počúvali útoky a dehonestácia služby našich rovestníkov pri ochrane štátnej hranice Československa. Veď v rotách PS od ich vzniku až po ich zrušenie slúžilo viac ako 50 % vojakov zo Slovenska. Toto boli hlavné dôvody aby sme oslovili našich kamarátov pre vstup do klubu. Začiatky boli úžasné. Do klubu skutočne prichádzali "šediví" mládenci ktorí boli radi, že našli spoločnú tému, čo prežil za dva roky služby v zime, horúčave, v dešti, či v snehu. Patrónom pri založení bol priateľ Rudko Peltan, neskôr predseda NR KČP.

V Dubnici nad Váhom pri založení klubu stáli Jaroslav Púček, Anton Brunai, Ján Tlach, Jozef Kubovič, Dalibor Šimár, Pavol Tomík a Štefan Omachel. Postupne prichádzali ďalší priatelia, aj tí čo slúžili v ČSLA. Členská základňa sa približovala k stovke členov. Členmi sa stávali priatelia z okolitých obcí a miest. Počet členov ovlivnila v rokoch 2020 až 2022 pandémia COVID a tiež prirodzený úbytok členov. V súčasnosti evidujeme 25 členov.

V závere článku predseda ObR KČP Strednej Považia Štefan Omachel ďakuje za aktívnu prácu a angažovanie nasledovným členom: Jozefovi Kubovičovi, Emilovi Vavríkovi, manželom Vankovým, Pavlovi Veveričíkovi, bratom Mandincovým, Pavlovi Tomíkovi, Štefanovi Bullovi, Jozefovi Tothovi a Jaroslavovi Púčekovi.

Prápor bol vyhotovený v roku: 2012 Vlajkonosič je určený vždy na konkrétnu udalos


OBLASTNÁ RADA KČP VÝCHODNÉ SLOVENSKO:

Východné Slovensko
Východné Slovensko
Východné Slovensko
Východné Slovensko

Skrátený text z Hraničiar 5/2023 "Oblastná rada KČP Východné Slovensko informuje": Rozhodnutím aktivne pracujúcich klubov v Gelnici a Prešove na jeseň roku 2011 vznikla iniciativa k založeniu koordinačního orgánu Klubu českého pohraničia. Nakoĺo vznikali Kluby českého pohraničí v mestách Trebišove, Stropkove a Košiciach.

Tak za přítomnosti zástupcov vštkých klubov došlo 17. novembra 2011 k ustanoveniu Oblastnej rady KČP so sídlom v Prešove, ktorej predsedom bol zvolený a dodnes fungujúci Andrej Kaščak.

Oblastná rada (Ob) naviazala na doterajšiu činnost klubov, ktorú postupne rozšírila o takmer pravidelnú spoluprácu s klubom v Prahe 6, Opave a Juhočeskou krajskou radou.

Jej členovia se pravidelne zučastňovali a zučastňujú akcií, ktoré organizuje NR KČP. Finančne přispěli na výstavbu památníkov na Cínovci a v Hroznatíne, pravidelne organizujú pietne stretnutia při pametníkoch vojnových obetí a obetí bojov s banderovcami.

Ak máme hodnotiť činnost ObR KČP východné Slovensko nemóžeme nespomenúť entuziazmus jej členov: priateľov ing. Jána Uhríka, Jozefa Fecku, ing. Sabíny Olejárovej, Nadeždy Kapustovej, Jána Valíčka a Mirka Libu.

  • prvý klub KČP na východe Slovenska bol klub v Gelnici v roku 2003 registrovaný OR KČP Praha 6,
  • po založení ďalších klubov bola dňa 17.11.2011 založená Oblastná rada KČP východné Slovensko so sídlom v Prešove,
  • zástava bola vyhotovená a prevzatá v roku 2007, je uložená u Andreje Kaščaka
  • vlajkonosič je určený vždy na konkrétnu udalosť.

Medveďov