Galerie praporů KČP, z. s.

Národní rada KČP, z. s.


KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ, zapsaný spolek

Klub českého pohraničí (KČP) byl založen 22. 7. 1992. Je nezávislým, demokratickým, vlasteneckým sdružením občanů České republiky bez rozdílu jejich národnosti, rasy, pohlaví, politické příslušnosti a náboženského vyznání. Ve své činnosti navazuje na slavné tradice českého národa a československé státnosti.

Jeho poslání a základní orientaci činnosti vyjadřuje ústřední heslo:

JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ, ZŮSTANE ČESKOU I CELÁ NAŠE VLAST!

Programovým cílem Klubu českého pohraničí, z.s., je zachování českého charakteru českého pohraničí, udržení národních a sociálních jistot a celkové kvality života občanů, rozšiřování přátelských vztahů s ostatními, zejména sousedními národy, upevňování důstojného postavení České republiky ve světovém společenství a zachování světového míru.

Nejvyšším orgánem KČP je národní sněm, který se schází jednou za čtyři roky. V období mezi národními sněmy je nejvyšším orgánem Klubu českého pohraničí Národní rada KČP. Statutárním orgánem Klubu českého pohraničí, který jedná jeho jménem, je předseda Národní rady KČP.

Předsedové Národní rady KČP:

 • PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. od 21. 05. 1994 do 05. 10. 1996
 • Robert Jehlička od 05. 10. 1996 do 23. 05. 1998
 • PhDr. Josef Groušl, CSc. od 23. 05. 1998 do 27. 05. 2000
 • Ing. Karel Janda, od 27. 05. 2000 do 07. 03. 2015,
  (čestný předseda od 26. 09. 2015)
 • plk. RSDr. Milan Richter, CSc., od 07. 03. 2015 do 26. 11. 2016,
  (čestný předseda od 08. 12. 2018)
 • JUDr. Rudolf Peltan od 25. 11. 2016 do 01. 07. 2018
 • JUDr. Gustav Janáček od 01. 07. 2018 do 31. 08. 2021
 • npor. Jaroslav Hudec od 01. 09. 2021

První prapor Národní rady KČP byl 3. 6. 2017 nahrazen novým praporem rozvinutým na slavnostním shromáždění delegátů KČP ve Žďáru nad Sázavou při příležitosti 25. výročí vzniku klubu.

Praporečníkem Národní rady KČP je npor. PS v.v. Jiří Hodboď