Galerie praporů KČP, z.s.

Hlavní město PRAHA


KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ, z.s. PRAHA

Klub byl založen z iniciativy Zdeňka Blahouta, RNDr Miroslava Císaře, Karla Fišera, Ing. Karla Jandy, Libuše Járkové, Milady Mikulcové a Ing. Jiřího Řezníčka v březnu 1993.

Čestný název:

První veřejné shromáždění se uskutečnilo v červnu 1993

První pražský sněm se konal 27. 4. 1994

První předseda PR KČP: Zdeněk Blahout

Předsedové PR KČP:

  • Ing. Karel Janda
  • plk. v.v. RSDr. Milan Richter, CSc.
  • Karel Fišer
  • PhDr. Mária Homolková, CSc.
  • Helena Mihelková
  • Karel Janda

Současný předseda: Ing. Václav Tomeš

Převzetí praporu:

Praporečník: Ing. Pavel Rejf