MEMORIÁLNÍ AKTIVITY KLUBU NA NOVOHRADSKU V JIHOČESKÉM POHRANIČÍ

24.01.2024

Aktivity memoriální činnosti nejsou doménou pouze Národní rady KČP, ale této ušlechtilé práci se věnují mnohé naše kluby po celé ČR a i na Slovensku. O tom svědčí memoriální práce klubu na Novohradsku. Přes veškerou snahu překrucovat pravdu, hanobit pohraničníky a Pohraniční stráž se 30.9. 2023 sešlo téměř padesát veteránů PS, členů KČP a vlastenců ze všech koutů naši milované vlasti aby vzpomněli a uctili památku vojína Adama Ruso, který před 72-ti lety byl první obětí vrahů ve službách SIS.

Společně s velitelem hlídky desátníkem Vanko vojín Adam Ruso nastoupil v podvečer 30.9. 1951 službu na státní hranici nedaleko HM v/55 v úseku pohraniční jednotky Krabonoš. Krátce po zaujetí stanoviště skryté hlídky na Vídeňské cestě, zaznamenala hlídka postup tří osob z území

Rakouska. Velitel hlídky nechal osoby přejít stanoviště hlídky a osoby důrazně vyzval /Stůj, pohraniční stráž/. Na tuto výzvu osoby zahájily střelbu směrem k hlídce .Velitel hlídky střelbu opětoval a osoby se okamžitě vrátily na území Rakouska, volal na vojína Adama Ruso. Ten se mu už neozval. Byl narušiteli státní hranice zasažen do hlavy. Byla okamžitě zahájena pohraniční akce, přes veškeré úsilí se nepodařilo útok na pohraniční hlídku objasnit.

V roce 1953 u HM v/59 při přechodu statní hranice byl zadržen agent Malý, který při výslechu uvedl, že hlídka byla napadena Grubrem a Bednářem z nedaleké obce, kteří převáděli dlouhodobě osoby přes statní hranici a pašovali zboží. V roce 1954 vrchní soud v Praze osoby odsoudil, to však život vojínu Adamu Rusovi nevratí.

Pohraničníci v roce 1965 vojínu Rusovi postavili pomník na místě kde byl zastřelen. Od této doby se pohraničníci, občané okolních obcí každoročně setkávají a uctívají pamatku padlého pohraničníka. Dělal to co byla jeho vlastenecká povinnost a ukládala vojenská přísaha, střežit hranice Československé republiky. Nezklamal a vojenskou přísahu naplnil. Narušitelé neprošli. Jeho čin může být příkladem pro všechny občany naši vlasti.

V průběhu let 2013 - 2020 byl pomník třikrát zdevastován a téměř zničen. Veterány Pohraniční stráže byl vždy obnoven a tak tomu bude vždy!

Nesmírně si vážíme každého, kdo k pomníku přijde a uctí pamatku tohoto romského chlapce z malé obce Plešivec na jihu Slovenska.

"Čest jeho pamatce"

V memoriální činnosti klubu nezapomínáme a nikdy nezapomeneme odhodlání příslušníků SOS (Stráž obrany státu), kteří při mobilizaci v květnu 1938 stáli na státní hranici na svých stanovištích a byli připraveni bránit svoji milovanou vlast. Zradou našich spojenců a přijetím Mnichovského diktátu museli stateční vojáci bez boje odejít. Jejich odkaz však zůstal a je příkladem a inspirací této generaci. Heslo "Nedáme se" vytesali do kamene na svém stanovišti nedaleko hraničního přechodu Halamky.

Naše vzpomínková akce byla ukončena položením kytic a věnců k pomníku Adama Ruso a památníku SOS. Účastnici setkání byli dojati a přislíbili když jim to zdraví dovolí, že příští rok se opět určitě zúčastní. Nikdo nám v tom nemůže zabránit.

Klub spolupracuje ve věci memoriální činnosti s webem Vojensko.CZ

https://www.vojensko.cz/ruzne/sekce-00086-srazy-a-setkani/polozka-05617-setkani-u-pomniku-a-ruso-30-9-2023

Autor a fotografie:

major PS v. v. Jindřich Rolinc
Klub českého pohraničí vojína Adama Ruso Novohradsko a veteráni pohraniční stráže

Uveřejněno dodatečně.

Fotogalerie: