TEN VRTULNÍK NEDOLETĚL.....

07.06.2020

35. výročí tragické události u Kroclova.

Dne 7. června 2020, si připomínáme 35. výročí tragické události. Právě v tento den před třiceti pěti léty 7. června 1985, havaroval vrtulník letky MV ČSSR, Mi-2, B-2833, při pravidelném služebním obletu, v prostoru obce Kroclov, u Křemže, okr. České Budějovice, při návratu do obce Lipno nad Vltavou. Vrtulník zachytil ve zmiňovaném prostoru o dráty vysokého napětí a došlo k výbuchu. Na palubě tragicky zahynuli dva příslušníci Pohraniční stráže ČSSR,

podplukovník Josef Koďousek,

*19.9.1929- †7.6.1985-Vyšší Brod

tehdejší velitel 18. r PS Mnichovice,

kapitán Miroslav Zatloukal,

*2.1.1956- †7.6.1985 - Volary

příslušník VKR v Lipně nad Vltavou

a

kapitán Michal Knitl, pilot vrtulníku Mi-2

bližší údaje nejsou známé

Čest jejich památce.

Nikdy nezapomeneme.

Popis události:

Jako přímý účastník, toho času velitel 16. r PS Pasečná, bych následovně krátce popsal tuto událost.

V rámci 7. horské b PS Sušice, byly pravidelně organizovány služební oblety, které měly za cíl provézt kontrolu demarkace státní hranice ve svěřením úseku, kontrolu ženijně-technického zabezpečení, signální stěny a rovněž kontrolu týlu. Tyto oblety byly organizovány několikrát v roce a byly určeny především pro velitel rot a funkcionáře praporu.

K jednomu z těchto obletů došlo právě v uvedený den 7. června 2020. Poprvé byl povolen let i příslušníkům Zprav. a VKR. Tento den si pamatuji jak dnes. Byl pátek a já jsem měl po 24. hodinové službě DDR na rotě Pasečná. Tento den byl pro nás sváteční, jelikož zrovna 5. června 1985, odešel do starobního důchodu velitel 3. pr PS Lipno nad Vltavou, podplukovník Jan Schovanec a na jeho místo nastoupil mjr. JUDr. Zdeněk Petr. V odpoledních hodinách bylo z jeho strany plánované rozloučení s veliteli rot.

Kolem 9. hodiny ranní v uvedený den, se sešli všichni účastníci plánovaných obletů. Odpovědný důstojník praporu Lipno nad Vltavou-zástupce velitele praporu, pplk. JUDr. Jan Řezáč odebral od všech zúčastněných služební průkazy a seznámil přítomné s jednotlivými směnami. Obletů se mělo uskutečnit několik. Z bezpečnostních důvodů musela být dodržena zásada, že se letu zúčastnili velitele rot vždy ob jednu rotu.

V uvedený den přiletěl vrtulník z Prahy na přistávací místo, které bylo v prostoru na louce u lipenské přehradní nádrže pod Slupečnou.

Do vrtulníku nastoupila první směna, dva velitelé roty, příslušník VKR a Zprav. Pravidlem bylo, že let byl zahájen kontrolou týlu a na zpáteční cestě již vzpomínanou kontrolou demarkace SH, ŽTZ a Sis.

První směna, ukončila svůj oblet a měla pokračovat druhá směna. K tomu, ale nedošlo, jelikož pilot prohlásil, že musí letět do Českých Budějovic, dočerpat pohonné hmoty a že může sebou vzít pouze dva pasažéry. V první směně byl podplukovník Josef Koďousek, který prohlásil, že začátkem září odchází do starobního důchodu a že chce ještě jednou vidět České Budějovice z ptačí perspektivy. Na palubě byl rovněž kapitán Miroslav Zatloukal, který nechtěl vrtulník opustit a nechtěl nikoho pustit místi něj. Dokonce došlo k potyčce mezi ním a tehdejším velitelem 17. r PS Spáleniště.

Vrtulník nato odletěl do Českých Budějovic.

My ostatní, kteří jsme měli ještě pokračovat v obletech jsme se přemístili do místní restaurace na oběd.

Kolem 14.15 hodiny, jsme všichni dostali pokyn od odpovědného důstojníka praporu, abychom se dostavili neprodleně na operační místnost 3. pr PS Lipno nad Vltavou.

Zde jsme se po příchodu všech dozvěděli, že vrtulník odstartoval z Českých Budějovic ve 14.05 hod a že od 14.10, se dispečerovi letu přestal hlásit a že pravděpodobně došlo k havárii vrtulníku, což se po několika minutách potvrdilo, jelikož došlo k výpadku elektrického proudu. Potvrdilo se také to, že vrtulník již ve zmiňovaném prostoru zavadil o dráty vysokého napětí.

Situace byla nepřehledná i z toho důvodu, že odpovědný důstojník nevěděl, kdo byl na palubě vrtulníku, jelikož došlo bez jeho vědomí ke změně obsazení letu. Až poté bylo upřesněno, že na palubě vrtulníků byli právě již zmíněni příslušníci.

Tato mimořádná událost měla za následek, že v následujících měsících se nikdo nechtěl plánovaných letů zúčastnit.

Dodnes asi nikdo přesně neví, jak skutečně mohlo k této události dojít. Ze zkušeností z několika letů, kterých jsem se zúčastnil předtím, ale mohu konstatovat, že pilot byl dobrodruh a pravidelně pod létával dráty vysokého napětí v prostoru lipenské přehradní nádrže u obce Přední Výtoň. Jevilo se nám to jako nebezpečné a nelíbilo sa nám to, protože vrtulník vždy letěl těsně nad hladinou.

A právě mám domněnku-je to můj osobní názor, že k podobné situaci mohlo být i v osudný den a vzhledem k tomu, že vrtulník načerpal plné nádrže pohonných hmot při podobném manévru zachytil o dráty vysokého napětí.

Je to velká škoda, především ztráty lidských životů.

Na uvedené příslušníky ve svých vzpomínkách nikdy nezapomenu. Podplukovník Josef Koďousek byl také mým velitelem roty, kterému jsem dělal zástupce a mnohému jsem se ve své praxi naučil. Kapitán Miroslav Zatloukal byl mým spolužákem na VŠ SNB v Holešově.

Čest jejich věčné památce!

Rudolf Zbín, Ph.D. - tehdejší velitel 16. r PS Pasečná

PS:

V roce 2016, jsem oběma jmenovaným u příležitosti 65. výročí přijetí zákona o OSH, umístil pamětní medaile k 65. výročí PS, in memoriam u jejich hrobů ve Volarech a Vyšším Brodě, viz. Přiložené fotografie. Přikládám i fotografie obou jmenovaných. Bohužel foto pplk. Josefa Koďouska, se mi podařilo sehnat jen z dřívější doby a je málo kvalitní.

Ano i takto se snaží pracovat a objasňovat příběhy "Těch, co se nevrátili"... družstvo členů KČP a sympatizantů někdy bez zájmu, někdy s fanfaronskou nabubřelostí ostatních, ale vždy tak, aby se na jména kluků z čáry nezapomnělo. Děkuji Rudovi Zbínovi za jeho vzpomínky na své kamarády. Poděkování patří i Láďovi Nekvapilovi, Janu Garovi, Jaroslavu Hudcovi, Ivanu Kellerovi, Miroslavu Říhovi, Petru Sudíkovi, Jaroslavu Farmačkovi, Petru Motejlovi, Romanu Jakubcovi, Zdeňku Trnkovi, Václavu Větrovcovi, Františku Burianovi, Františku Zachovi, Zdeňku Holekovi. Františku Kovářovi a Jiřímu Pokornému.

Miloš Zahradník 1.místopředseda PR KČP

Fotogalerie: