Galerie praporů KČP, z.s.

Olomoucký kraj - sekce OSH Ostrava 


SEKCE OSH OSTRAVA PŘI OLOMOUCKÉ KR KČP:

Založení sekce ....................
V Ostravě založená sekce se organizačně přemístila do Olomouce ................
Vedoucí sekce: .....................
Prapor pořízen: .....................
Praporečník: .....................