Galerie praporů KČP, z.s.

Jihomoravský kraj - Okresní rada KČP Znojmo


Okresní rada KČP Znojmo:

Před ustavením OR KČP byla činnost KČP ve Znojmě zahájena dne 10. července 1994 

Ustavující schůze: 13. 7. 2000 
Předseda:

 • Rudolf Pikola do 7. 12. 2017
 • pplk. Stanislav Bršlica do 7.12.2017
 • Svavomír Pokorný od 25. 1. 2018 do 18.02.2021
 • Bronislav Pánek od 18. 2. 2021 do 5. 2021
 • Mgr. Viktor Jakub od května 2021 do 12. 4. 2023
 • JUDr. Antonín Buchta od 13. 4. 2023

Hospodářka OR KČP: Jitka Krýslová
Převzetí praporu: .............................................
Praporečník: Svatopluk Kúřil
Ocenění: 

 • Čestné uznání Jm KR KČP
 • Čestné uznání NR KČP- iSLS Znojmo
 • Plaketa "ZA OBĚTAVOU PRÁCI PRO VLAST"
 • Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně"
 • Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP II. stupně"