Galerie praporů KČP, z.s.

Jihomoravský kraj - Městská rada KČP Brno


Městská rada KČP Brno:

Předseda KČP: Josef Flíček - již není aktuální
Ocenění: 

  • Čestné uznání Jm KR KČP
  • Čestné uznání NR KČP
  • Plaketa "Za obětavou práci pro vlast"
  • Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP" III. stupně
  • Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP" II. stupně

Činnost ukončena