Zpřísnění opatření proti šíření pandemie COVID 19

06.11.2020

Vážení přátelé, soudružky a soudruzi,

je tomu ne tak dlouho-21. září 2020, kdy jsme se na Vás obrátili s oznámením opatření proti šíření nákazy COVID 19. Byli jsme mezi prvními, kteří organizačně reagovali na opatření státních orgánů proti šíření pandemie. Věděli jsme, že naši členové a příznivci, lidé s velkými životními zkušenostmi a občané, vlastenci situaci správně chápou a půjdou v plnění opatření jako vždy příkladem.

Přesto, že zpřísněná opatření způsobovaly velké těžkosti v organizování různých našich již dříve naplánovaných akcí, mnohé z těchto akcí byly odpovědně připraveny a provedeny za dodržování bezpečnostních a protiepidemiologických opatření. Za to Vás obdivujeme a vyslovujeme Vám velké poděkování.

Dnes musíme s politováním konstatovat, že pandemie i přes náš a Váš odpovědný přístup zamířila i mezi nás a tvrdě nás postihla. Před několika dny náhle na virus skonal náš velký vlastenec, přítel a soudruh RSDr. Jaroslav Horák z OR KČP Děčín. Víme také o několika onemocněních našich členů v Jihočeské KR. Tam zatím situace vypadá nadějně a nemocní se úspěšně uzdravují. Problém je v tom, že o viru se toho moc neví a způsobuje mnohdy neočekávané komplikace. Doporučujeme epidemiologickou a zdravotnickou situaci nepřetržitě sledovat a řídit se opatřeními státní správy a jiných odpovědných českých institucí. Informace čerpat výhradně z důvěryhodných zdrojů majících původ v našich státních institucích. Nepodléhat různým neověřeným informacím z nedůvěryhodných informačních zdrojů!

Žádáme Vás mít přehled o zdravotní situaci svých členů a příznivců Klubu českého pohraničí a v případě potřeby být připravení poskytnout pomoc ohroženým rodinám členů a příznivců. S přihlédnutím k současnému stavu šíření pandemie v ČR neočekáváme brzské zlepšení epidemiologických podmínek pro naši práci jak uvnitř klubu tak i na veřejnosti, minimálně do konce letošního roku. Všechna opatření, která jsou naplánována do konce letošního roku mohou být splněna pouze za distančních podmínek pomocí elektronických prostředků. Vedení Národní rady je k takové formě klubové práce připraveno a vyzýváme k tomu všechny naše organizační články.

Buďte zdrávi!

JUDr. Gustav Janáček - předseda Národní rady
Jaroslav Hudec -  1. místopředseda NR
Marie Hanischová - místopředsedkyně NR