Zhanobení památníku Anny Kvašové

30.08.2020

Mgr. Jan Klán

Zdroj: FB (29.8.2020)

Dnes mi bylo , jakožto předsedovi OV KSČM oznámeno, že neznámý pachatel zhanobil (viz.fotografie) památník Anny Kvašové, který se nachází u Mirošovic. Nejen středočeští komunisté si zde pravidelně v lednu, kdy byla v roce 1952 brutálně zavražděna, její památku. Komunistická funkcionářka Anna Kvašová byla zastřelena 10. ledna 1952 v lese za vesnicí Mirošovice. Kvášová byla tehdy členkou rady MNV v Chrástné. Ze své funkce prosazovala kolektivizaci zemědělství. Proto se stala terčem útoku skupinky lidí, kteří byli nespokojeni s tehdejšími poměry. Navíc se někteří z nich rozhodli, že si s Kvášovou vyřídí i soukromé účty. Vylákali ji do lesa, kde ji chtěli původně pouze postrašit. Jenže vše se zvrhlo a jeden z organizátorů celé akce, Antonín Landstoff, střelil Kvášovou z pár kroků pistolí do hlavy. Ten byl společně se svými kumpány za tento čin později odsouzen k trestu smrti. Okolnosti události jsou dány, přesto se široké veřejnosti podsouvají různé smyšlené příběhy a fabulace o průběhu této tragické události a vytváří se dojem, že šlo pouze o nešťastnou shodu okolností. Zneuctění pomníku Anny Kvášové je třeba vnímat jako hanebný čin, který vysoce překračuje antikomunistické projevy nesnášenlivosti, ale útočí i na lidskou důstojnost. Policie danou záležitost již šetří a za OV KSČM Kutná Hora bylo podáno trestní oznámení. Tyto různé projevy hanobení - Koněvem počínaje a Annou Kvašovou konče - jsou důkazem narůstající fašizace společnosti, neúcty k osvoboditelům druhé světové války, jakož i obyčejným lidem, kteří nikomu nic neudělali. Vůči těmto projevům nesnášenlivosti a neúcty nesmíme být jako občané lhostejní....OV KSČM Kutná Hora se rozhodl, že na své náklady uvede pomník do původního stavu, aby bylo pietní místo řádně obnoveno.