ZASTAVENÍ U PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ V ODOLOVĚ

10.05.2021

Byla sobota 8. května 2021. Na různých místech republiky tento den přicházejí občané a u památníčků, případně u hrobů padlých vojáků Rudá armády pokládají věnce a kytice, aby tak uctili ty padlé vojáky, kteří na našem území položili svoje životy v boji s německou armádou. Nebylo tomu jinak ani v Malých Svatoňovicích - Odolově, kde byl v roce 1975 vybudován Památník osvobození v místech kudy vojska 21. armády 1. Ukrajinského frontu projížděla směrem do vnitrozemí a přinesla svobodu do Podkrkonoší. Je pravda, že v těchto místech nebyla uskutečněna žádná bitva, ani zde nikdo nezahynul, ale Památník je připomínkou, že právě tudy pronikla část vojsk Rudé armády na území okresu Trutnov. Zřejmě proto, že od roku 1975 se zde každoročně konají vzpomínkové akce, tak mnoho občanů ze zvyku přijelo i onu sobotu 8. května 2021. Členové KČP z Úpicka společně se členy spolku Památník Odolov z.s. počítali i s touto alternativou a připravili příchozím a lidem kolem projíždějících na kolech malé občerstvení. Narychlo se zorganizovalo i pokládání věnců a květin. Nakonaly se žádné oficiální projevy, ba ani zdravice členů ÚV KSČM a zástupců OV KSČM z několika okresů Královéhradeckého kraje. Byla zde však přečtena dvě Prohlášení. To první bylo Prohlášení Vojtěcha Filipa, předsedy KSČM, které bylo zveřejněno na internetu. Druhé Prohlášení vyšlo z řad členů KČP Úpicka a spolku Památník Odolov z.s. Po přečtení tohoto Prohlášení byli přítomni vyzváni k podepsání se pod toto Prohlášení. Téměř všichni přítomní této možnosti využili a Prohlášení podepsali. Znění Prohlášení je obsaženo na závěr tohoto příspěvku:

PROHLÁŠENÍ

My občané přicházející nebo jen procházející 8. května 2021, kolem "Památníku osvobození 9. května 1945" v Odolově, jsme se seznámili s krátkým prohlášením Klubu českého pohraničí z Úpicka. Prohlášení obsahuje nesouhlas s jednáním některých, hlavně mladších občanů, kteří svým neurvalým, sprostým vystupování dehonestují hlavní podíl příslušníků Rudé armády na porážce německých ozbrojených sil ve II. světové válce. Jejich vystupování například proti tzv. Nočním vlkům v Praze byla ukázkou jejich neznalostí dějinných událostí. Nevědí kdo II. světovou válku vyvolal, kdo německé branné moci pomáhal, kdo obětoval nejvíce lidských životů vlastního národa a že díky těmto obětem i oni můžou dnes žít. Měli by si uvědomit, jakou část naší vlasti osvobodila Rudá armáda a jaký díl osvobodila armáda USA. Proto odsuzujeme ty, kteří ničí hroby hlavně ruských vojáků a honosným způsobem oslavují americkou armádu, která osvobodila západní část Čech. Konkrétně tímto místem v Odolově projížděla sovětská vojska 21. armády 1. Ukrajinského frontu a přinesla svobodu do Podkrkonoší. Jako souhlas s tímto Prohlášením připojuji svůj podpis a zároveň si přeju společně se všemi rozumnými lidmi na celém světě, aby již konečně byla ukončena nenávist mezi lidmi a aby po celém světě zavládl mír a vzájemná mírová spolupráce.

Jaroslav Vrba, předseda spolku Památník Odolov z.s.

a člen KČP Úpice

Foto : Pavel Miler, Hana Steidlerová 

Fotogalerie: