Z letopisů odvážných. Hranice byla jejich osudem.

17.11.2018

autor: pplk. PS Mgr. Stanislav Šusta

Váz. měká, foto, 176 str., cena: 75,00 Kč

Letopisy odvážných, aneb, Hranice byla jejich osudem. Autorem knihy je, nyní již nežijící, pplk. Pohraniční stráže v. v. Mgr. Stanislav Šusta, dlouholetý redaktor řady vojenských časopisů, šéfredaktor Stráže vlasti a autor desítek knih. Jako spisovatel se soustředil na psaní literatury faktu, detektivních románů, dobrodružných příběhů pro mládež z práce Veřejné bezpečnosti a příběhů z občanské války v Rusku se zaměřením na československé legie a československé rudoarmějce.

Knihu tvoří soubor povídek ze života příslušníků Pohraniční stráže, jak vojáků z povolání, tak i vojáků základní služby. Autor nezapomíná ani na pomocníky Pohraniční stráže a pionýry - mladé strážce hranice. Všechny povídky obsažené vycházejí ze skutečných událostí.