Z krajského sněmu KČP

01.05.2018

Ve středu 25. 4. 2018 se v libereckém hotelu Liberec sešel krajský sněm Klubu českého pohraničí (KČP). Byl zahájen husitským chorálem "Ktož sú boží bojovníci", který přijali členové KČP za svou hymnu. Oldřich Baťka přivítal hosty sněmu. Byli jimi (zleva): Ing. Jaroslav Tichý (místopředseda ANS), vedle něj sedí řídící jednání RSDr. Oldřich Baťka. 

Za ním potom předsedkyně Českého mírového fóra a ANS PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., stojící je předseda KR KČP Leoš Hamrský a za ním je téměř skryt Ing. Miloš Tita, starosta města Ralsko, člen Zastupitelstva Libereckého kraje a předseda jeho kontrolního výboru.

Mezi účastníky zasedli další hosté - Zbyněk Cincibus, místopředseda Národní rady KČP a dva předsedové oblastních výborů ČSBS, pánové Radkovič a Ptačovský. účastníci schválili program a pracovní komise.

Jako třeba právě tito usilovně pracující šohajíci.

Předseda KR přednesl hodnotící zprávu a hospodářka zprávu o hospodaření. Místopředseda NR KČP a předseda KR KČP předali zasloužilým a aktivním členům ocenění: Zdeňce Jirmanové Čestné uznání NR KČP, Oldřichu Votrubcovi plaketu KČP a Pepovi Svobodovi medaili KČP II. stupně.

Na snímku můj kamarád (už 44 let) Pepa s medailí.

Ocenění se nechali na památku zvěčnit u klubových praporů s předsedou KR. Pro vás jsme vybrali to nejhezčí.

V diskuzi vystoupili i hosté. Ing. Tichý řekl, že my - naše země je nasměrována na kolej rozvojové země. Zaostáváme po technické stránce a doháníme to počtem pracovníků. Když se nedostává vlastních, tak cizími. To je do budoucna velká hrozba. Ti lidé přijdou se svými rodinami a až potřeby pracovních sil v důsledku technické revoluce (4.0) pomine, budeme je muset živit - podporami v nezaměstnanosti, apod. Ale z čeho? Kde na to náš stát vezme?

Byly připomenuty některé akce, jako třeba 3. 5. 2018 v Chuchelně, Výstup na Žalý, Holany, když letos uplyne 80 let od památné akce. Kolem této akce vypukl rozruch, když bylo sděleno, že krajská předsedkyně KSČM tvrdí, že jde o akci KV KSČM a nikdo další nesmí být uváděn jako pořadatel. Účastníky to pobouřilo, protože nebýt aktivit KČP, byly by tzv. akce KV KSČM bez účasti. Pokud se Slavnosti v Holanech týká, ta vznikla z iniciativy OV KSČM a ve spolupráci s historičkou a členkou KČP v České Lípě. KV KSČM se na organizaci nepodílel a sama provozovatelka kočičího útulku na Králově háji se akce nikdy neúčastnila.

Sněm zvolil předsedou KR opět dosavadního předsedu Leoše Hamrského, schválil třináctičlennou krajskou radu, jejíž členové byli zvoleni na okresních a místních sněmech. Bylo navrženo 5 členů za Liberecký kraj do Národní rady KČP. Ti se současně stali delegáty celostátního sněmu, který se koná 30. 6. - 1. 7. 2018. S nimi pojede dalších 5 delegátů, takže celkem 10 zástupců Libereckého kraje. Byla zvolena také tříčlenná krajská revizní komise.

Část účastníků sněmu.

Sněm byl zakončen československou hymnou. K tomu dodáváme, že původní hymna je používána jako projev nesouhlasu s protiústavním rozbitím společného státu - Československa, jehož sté výročí vzniku letos vzpomínáme.

Z Liberce 25. 4. 2018, Miroslav Starý, člen KR KČP