VZPOMÍNKA NA VZNIK ČESKOSLOVENSKA

28.10.2021

Členové Klubu českého pohraničí Táborsko byli městem Tábor a vojenskou posádkou Tábor pozvání na slavnostní položení věnců při příležitosti 103. výročí vzniku samostatného československého státu. Akce pořádaná městem a místní vojenskou posádkou se uskutečnila 28. října 2021 od 10 hodin u pomníku Národního osvobození na náměstí Františka Křižíka. Pozvání jsme přijali a celé akce jme byli účastni společně s našimi příznivci.

Po ukončení slavnostního položení věnců pořádaného městem a vojáky jsme se již samostatně přesunuli k budově státního oblastního archivu v ulici Na Parkánech, kde jsme položili kytice na počest vzniku Československa před sochu českého lva se státním znakem České republiky. Kytice jsme položili na místě, dle našeho názoru více symbolickém, než je ve skutečnosti pomník padlým českým vojákům z Tábora, "za císaře pána a jeho rodinu", v době 1. světové války (1914-1918).

Socha lva se státním znakem je dílem akademického sochaře Josefa Matějů. Byla a je součástí administrativní budovy okresního úřadu vystavěného v letech 1930-1931. V socialistické éře v ní sídlil Okresní národní výbor v Táboře. Neméně zajímavým je, že tato budova stojí na místě původního vjezdu do historického Tábora.

Naše vzpomínka na vznik Československa byla zahájena uvítáním členů klubu a naších hostů. Poté jsme položili květiny pod českého lva se státním znakem.

Následoval projev přítele Zdeňka Trippé, předsedy Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.

V projevu uvedl:

Československo, které vzniklo před 103 lety již neexistuje. Většina zde přítomných ho znala z doby socialistické éry. Za vlády československé buržoazie společný stát zanikl dvakrát, poprvé v roce 1939 vlivem násilné, vojenské expanze imperialistického Německa a podruhé v roce 1992, tři roky po pádu socialistického zřízení a v důsledku odstranění socialismu ve východní Evropě. Po takzvané sametové revoluci(dnes víme, že byla svým charakterem oranžová) v roce 1989 byla zrušena ústavou zakotvená vedoucí úloha Komunistické strany Československa, která svou podstatou bránila rozpadu společného státu a k moci se opět dostala obnovovaná československá buržoazie. Ta se dostala k politické moci podvodem a za tři roky neústavním postupem zlikvidovala Československo. S likvidací společného státu Čechů a Slováků dochází k postupnému odbourávání socialistických vymožeností což vedlo k nespravedlivému převodu velké části společného národního majetku do rukou zahraničního kapitálu, především německého a do rukou nově vznikající buržoazie, maloburžoazie a dokonce bývalé šlechty. Tím byl zcela popřen státotvorný přístup zakladatelů společného státu, profesora Tomáše Garrigue Masaryka, Dr. Edvarda Beneše a generála Dr. Milana Rastislava Štefánika. Byl popřen Masarykův přístup k sociální otázce, popřen byl jeho apel, že "Tábor je náš program". Politický vývoj dnes dospěl do stádia, že hrozí zahájení postupného rušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše a tím se může otevřít cesta novým restitucím českého majetku, tentrokrát do rukou bývalých "sudeťáků" a s nacisty kolaborující šlechty.

To vše se děje v době, kdy jsou narušeny spojenecké a následně přátelské vztahy s Ruskou federací, které byly zpečetěny společně prolitou krví při osvobozování zpod německé nacistické poroby.

Poprvé za 100 let jsme v nepřátelském vztahu se slovanským dubiskem, kterým bylo odjakživa mohutné, pravoslavné Rusko. Jsme v NATO se svými bývalými zrádci, kteří v případě nouze nám těžko přijdou na pomoc. Spíš to vypadá, že nám přivodí národní neštěstí nějakou velkou avantýrou na východě, opět proti Rusku.

Proč jsme se sešli na tomto, více jak symbolickém místě, pod českým lvem? Skláníme se v úctě před zakladateli společného státu Čechů a Slováků. Lev byl od samého počátku na státní symbolice Československa. Představuje sílu, klid a rozvážnost v říši zvířat. Je králem říše zvířat. Proto si ho naši předkové umístili na své státní symboly, nejprve českého státu a následně Československa. V síle lva čerpali sílu i pro svou státotvornou a národní buditelskou činnost.

V době, která je před námi, budeme sílu českého lva opět potřebovat.

Ať žije přátelství českého a slovenského lidu, navzdory destruktivní činnosti české a slovenské buržoazie a pátých kolon mezinárodního kapitálu!

Projev byl pozorně vyslechnut a odměněn velkým, souhlasným potleskem. Po projevu jsme na památku pořídili společné fotografie a poté byla naše vzpomínka na vznik Československa ukončena.

Ing. Zdeněk Trippé
Korespondent za Jihočeskou krajskou radu KČP

Fotogalerie: