VZPOMÍNKA NA POHRANIČNÍKA VOJÍNA ADAMA RUSO

28.10.2021

Důstojné připomenutí 70-ti let od zastřelení voj. Adama RUSO, který položil život při ochraně hranic Československé republiky. Dne 30.9.1951 při výkonu služby asi 100 m od HM v/55 byl zákeřně zastřelen při zásahu proti agentům cizích rozvědek. Veteráni PS, členové KČP a vlastenci nikdy nezapomenou na hrdinský čin tohoto mladého vlastence.

Jen připomínám, že pohraničníci jednotky Krabonoš v roce 1965 postavili pomník v lese nedaleko pohraniční jednotky, pravidelně uctívali památku jak pohraničníci tak pionýři MSH,PPS a vlastenci téměř z celé vlasti.

Nikoho nenapadlo, že by pomník někomu mohl vadit. Na základě neuvěřitelných útoků na pohraničníky a PS došlo v posledních letech ke čtyřem totálně zničujícím útokům na pomník. Vždy jsme jej obnovili a stále se u pomníku scházíme.

Dne 2.října 2021 za účasti více jak 70-ti vlastenců z celé České a Slovenské republiky jsme se poklonili památce padlého pohraničníka. Při zahájení zazněly státní hymny obou zemí. Hosté položili věnce a květiny k pomníku. Organizátoři přivítali při této přiležitosti předsedu NR KČP Jaroslava Hudce, předsedkyni JčKV KSČM přítelkyni Nohavovou, členku KČP, přítele Petráska z Nové Bystřice, kamarády ze Slovenka a veterány PS téměř ze všech koutů České republiky.

S úvodním projevem vystoupil bývalý velitel roty z jednotky Krabonoš mjr.PS v.v JUDr. Josef Spáčil, popsal tragickou událost, která se stala před 70-ti lety. Zastřelený voj.Adam Ruso si zaslouží úctu a trvalou vzpomnínku, to zaznělo i ve vystoupení přítele Jaroslava Hudce a přítelkyně Aleny Nohavové.

Přítel svob.PS LadislavNekvapil, který se trvale zůčastňuje v pohraničnickém stejnokroji se zástavou PS, při této vzpomínkové akci dekoroval prapor PS MSH voj.Adama Ruso stuhou připominající 70-té výročí přijetí zákona na OSH ČSR a předal Řád Lipového Kříže mjr.PS v.v. Jindřichu Rolincovi, který sloužil na hranicích třicet let a je dlouholetým členem KČP, zakladatelem Pionýrské skupiny voj.Adama RUSO, která před 45 lety byla dekorována praporem PS, který dětem věnovaly Velkovýkrmny Třeboň a staly se patronem PS MSH.

Přítel Ladislav Nekvapil je významnou osobností KČP, kdy jeho zásluhou byl nalezen a obnoven hrob voj.Adama RUSO v obci Plešivec na Slovensku. Jeho obětavost a cílevědomost, kterou věnuje trvalému odkazu PS a KČP je příkladná.

Při této příležitosti mi dovolte abych vyslovil obdiv nad jeho činností a obětavostí.

Moc Ti děkujeme.

Dále z rukou předsedy NR KČP přítele Jaroslava HUDCE převzali JUDr.Spáčil, JUDr.Hasík, přátelé Rolinc a Vaněk medaili I.stupně KČP. Setkání bylo ukončeno minutou ticha za zastřeleného pohraničníka a všechny pohraničníky, kteří již nejsou mezi námi.

Přátelé, moc děkuji za organizátory vzpomínky za vaši velkou účast. Je to pro nás ocenění a závazkem pro další propagaci PS a setkání na tomto pietním místě.

Těšíme se na setkání v příštím roce 2022.

Sloužíme své milované vlasti.

Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso

Za veterány PS z jednotky Krabonoš a organizátory setkání mjr.PS v.v. Jindřich Rolinc

Fotogalerie: