Výzva všem členům sekcí OSH KČP

20.04.2020

Jsem jedním z vás, kteří v letech 1954 - 1957 vykonávali službu k ochraně SH ČSR jako voják základní služby a v dalších letech, až do začátku roku 1990, když jsem odmítl složit přísahu věrnosti novému, neústavní cestou nastolenému režimu, jako voják z povolání.

Ve své rodině a později v pohraničnických kolektivech jsem byl vychován k vlastenectví. Od prvních dnů po propuštění do zálohy jsem organizoval v Praze porady se stejně nespokojenými, už bývalými pohraničníky a také veřejná, početně silná shromáždění pohraničníků v různých sálech a na veřejnosti v Praze i mimo Prahu, např. ve Varíně.

Jednoho z prvních se zúčastnil, už jako důchodce, genpor.Ing. František Šádek a vyzval účastníky k věrnosti a statečnosti při obhajobě pravdy, jak říkal: "AŤ HŘEJE NEBO PÁLÍ!".

Snažil jsem se o naplnění tohoto jeho posledního rozkazu až do dneška a to zejména v KČP od jeho založení v r. 1992. Za podpory nedávno zesnulého, bývalého předsedy NR KČP PhDr. Josefa Groušla, CSc., a předsedy OR KČP Praha 5, dělníka ze Smíchovské Tatrovky Karla Fišera, předsedy MěÚ Poběžovice V. Jílka, předsedy OR KČP Domažlice, pplk. PS Zdeňka Pařila, předsedy OV KSČM Domažlice Lad. Urbana a pplk. PS Dr. Frant. Kovandy jsem svolal první celostátní shromáždění čs. pohraničníků po převratu 89. Konalo se 8. 7. 2001 v Poběžovicích za účasti více než 500 pohraničníků z celé ČSSR. Na tomto shromáždění, svolaném na počest 50. výročí Zákona o OSH, bylo za osobní účasti hrdiny od Buzuluku,gen. plk. Miroslava Šmoldase, prakticky rozhodnuto o založení Sekce ochránců čs. státních hranic v rámci KČP.

Píšu o tom proto, že to byla kolektivní cesta vlastenců, často plná osobních a finančních obětí a také urážek, hanobení naší služby v některých případech policejních výslechů a soudních procesů a s tím vším spojených zdravotních problémů. Ale v těžkých zkouškách pohraničníci obstáli. Všem vám, kteří jste u toho byli, upřímně děkuji.

Dnes stojíme vstříc řešení jiných problémů. Tím základním je samotná budoucí existence KČP a tím dnešním, současným, je nedostatek finančních prostředků na jeho činnost.

Skutečnou situaci v ekonomické situaci popsal a poslal všem klubovým orgánům a jejich prostřednictvím všem členům KČP svědomitý, kvalifikovaný a obětavý hospodář NR KČP, Ing. Václav Tomeš. Převzal finanční situaci NR KČP a v celém KČP v problematickém stavu a hledá řešení v situaci, kdy příspěvková morálka mnohých členů na činnost KČP, jako celku, ukazuje jistou laxnost, lhostejnost a bezstarostnost k nezbytné pomoci Národní radě k překonání dočasných problémů Domnívám se že XI,. Národní sněm bude muset provést změnu podmínek členství ve Stanovách KČP tím, že podmínkou členství bude pravidelný členský příspěvek.

Hlavními prostředky, kterými dnes můžeme působit na veřejnost a sjednocovat naše řady jsou HRANIČÁŘ, webové stránky KČP a v posledních šesti letech KALENDÁŘ KČP. Nelze jinak, než vysoce ocenit svědomitou a účinnou činnost práce hlavních, nebojím se říci, osobností těchto našich klubových prostředků působení na veřejnost. Mám na mysli RSDr.Milana Havlíčka, Ing. Milana Šťovíčka a Aťku Valentovou..

Jejich činnost však vyžaduje znační finanční prostředky. Zatímco HRANIČÁŘ a webové stránky jsou jakž-takž finančně zabezpečeny, tak vydání Kalendáře KČP na rok 2021 je z důvodu nedostatku finančních prostředků vážně ohroženo. Přitom jde o vydání kalendáře na rok 2021, kdy chceme sobě a široké veřejnosti připomenout zejména dvě významné historické události našich dějin : 70. výročí přijetí zákona o OSH a 100. výročí založení KSČ. Jde také o zhodnocení několikaměsíční práce autorky kalendáře A. Valentové.

Výzva k podání objednávek, kterou vydal hospodář NR KČP ing. Václav Tomeš do našich řad zatím nenachází potřebnou odezvu. Podle informací je k dnešnímu dni místo požadovaných min. 1500 objednáno pouze 300 kalendářů Nejlépe si vedou KR Severo-moravského (67), Jihomoravského (58), Vysočina (48) a Středočeského kraje (34) Ostatní kraje zaostávají v době, kdy se měl kalendář již tisknout !

Máme-li být důstojnými nástupci, těch vlastenců, kteří přijali v roce 1951 Zákon ochraně SH a těch, kteří v roce 1921 založili stranu, jež odstranila z naší země na dobu více než 40 let neměnný zákon kapitalismu - vykořisťování člověka člověkem, nesmíme za žádných okolností dopustit, aby kalendář nebyl včas vydán!

Žádám předsedy krajských rad KČP, aby neprodleně přikročily k realizaci požadavků hospodáře NR KČP a svou organizátorskou a řídící činností zabezpečily podstatné zvýšení počtu objednávek kalendáře v nejkratším možném termínu.

Všechny bývalé pohraničníky, členy sekcí OSH žádám, pokud jste již nepodali objednávku jinak, pošlete rovnou peníze v hodnotě nejméně 70,,-Kč za jeden kalendář převodem ze svého bankovního účtu nebo složenkou na účet NR KČP č. 1943830389/0800. V každém případě uveďte jméno plátce, variabilní symbol příslušné krajské rady, který vám sdělí hospodář KR a specifický symbol 100, který se týká výhradně platby za kalendáře. Pokud máte svůj účet v České spořitelně, pak je to zdarma.

Já dnes následuji osobní příklad syna gen. Fr. Šádka Miloše Šádka, který si již předplatil 10 kalendářů a posílám také na účet KČP 700,- Kč.za 10 kusů kalendáře..

Hospodáře NR KČP Ing. V. Tomeše žádám, aby nejméně 1 x týdně informoval předsedu NR, členy\ vedení NR a mne o situaci a po skončení akce navrhl nejlepší 3 krajské rady k morálnímu ocenění předsedou NR.

Sekce OSH jsou od svého založení motorem činnosti KČP. Nedovedu si představit, že by to bylo v této záležitosti jinak. Že by některý pohraničník stál stranou. Naopak, že bude i nadále platit naše !heslo: "JEDNOU POHRANIČNÍK, VŽDYCKY POHRANIČNÍK !" a uplatní metodu vzorných pohraničníků: 1+1 !

Nejen o tom, jak jsme obstáli v této složité době, budeme hovořit na Celostátním setkání OSH 28. června 2021 v Nymburce.

Nová doba vyžaduje nové činy !

Milan Richter
Čestný předseda NR KČP
Zakladatel sekce OSH KČP