Výzva německé iniciativní skupiny (Aufruf) k účasti na protifašistickém setkání v Krkonoších na Malé Úpě, na úpatí Sněžky na 7. září 2024

11.03.2024

Vedení iniciativní skupiny uvádí: Jak odpovídá tradici našich mezinárodních antifašistických setkání, zveme:

 • okresní organizaci KSČM Trutnov
 • Klub českého pohraničí (KČP)

Hlavní body programu:

 • příchod účastníků 7. září 2024 v 10 až 12 hod. do Malé Úpy
 • výstup na Sněžku (podle možností)
 • večer v Trutnově Volatiny česko-německé setkání účastníků
 • 8. září 2024 v 10 hod. setkání účastníků na hranici v Královci

Tato německá iniciativní skupina i další příznivci se hlásí k tradici českoněmeckých proletářských setkání, která vznikla v roce 1922. Tato setkání podporujeme. Paralelně byli vždy tehdejší účastníci od roku 1933 proti nepřátelskému vývoji. Nikdo nás nemůže donutit, jak to historikové po

I. světové válce v roce 1918 tvrdili, abychom se nechali uspat k III. světové válce. Válečný ryk je dnes tak hlasitý, že i ti mrtví z obou světových válek se probouzejí. Zatím co veřejné hospodářství kolabuje, infrastruktura zaostává, školy a nemocnice jsou bez podpory, zvyšují se výdaje na všestranné vojenské zbrojení. Vojenský rozpočet Pentagonu na rok 2024 činí až jeden bilion dolarů.

Všechny hospodářské výdaje Evropské unie i domácí výdaje Evropy mají být přizpůsobeny

k výdajům na militarizaci. Německý ministr obrany (MNO) tlačí společnost k tomu, aby válku pochopila (krigstüchtig, pozn. překladatele, termín tüchtig je obvyklý v Rakousku, snaživý).

Německý MNO: máme čas 5 až 8 roků na velkou vojenskou konfrontaci s Ruskem.

Američtí průmyslníci říkají, že jdeme do "válečných her" (war games). Pracujeme na vysoké otáčky proti válce s Čínou.

Udělejme stop všem formám fašismu!

Podporujeme mírové hnutí:

 • odzbrojit místo zbrojit!
 • prosadit v OSN smlouvy na zákaz všech variant atomových zbraní!
 • skončit s vysíláním Bundesweheru do zahraničí!
 • zakázat obchody se zbraněmi!
 • ven s NATem! Pryč s NATem u ruských hranic!
 • namísto sankcí přátelsky spolupracovat s Ruskem a s Čínou!

Ve výzvě jsou dále uvedena jména německých protifašistických a mírových hnutí.

Text: Josef Dvořáček
Foto: Miroslav Maršálek

Snímky jsou se ze setkání v roce 2009 – tedy před 15 lety.

Fotogalerie: