Významné životní jubileum Marie Živné (75)

02.06.2020

75. narozeniny

Dne 1. června 2020, v dopoledních hodinách, navštívil přítel Rudolf Zbín, v místě bydliště, v obci Hříšice u Dačic, přítelkyni Marii Živnou, držitelku Vlasteneckého řádu KČP, u příležitosti významného životního jubilea.

Popřál přítelkyni Marii Živné, jménem bývalých kolegů a jménem členů KČP Jemnice, k jejímu významnému životnímu jubileu 75. let, které oslaví dne 4. června 2020.

Popřál, k narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a životního elánu do dalších let.

Zároveň přítelkyni Marii Živné, odevzdal pozdravy od kolegů a přátel, Miloše Zahradníka, Josefa Petráska, Stanislava Prokeše, Břetislava Macečka ale i dalších bývalých kolegů.

Předal jmenované k významnému životnímu jubileu 75. let kytičku a pamětní list.

------------

Dále přítelkyni Marii Živné, z pověření vedení NR KČP, Jm KR KČP a výboru KČP v Jemnici, předal "Řád přátelství," Za mírovou spolupráci mezi národy,

(Za příkladné vlastenectví, aktivní zásluhy o udržení míru a internacionální spolupráci).

Poblahopřál ji k udělení ocenění a poděkoval za celoživotní aktivní činnost).

Řád přátelství, byl přítelkyni Marii Živné udělen, za celoživotní záslužnou práci, zejména při výchově mladé generace, kdy dlouhá léta působila v sekci MSH při HS PS OSH, ale také při organizování letních pionýrských táborů, ve Starém městě pod Landštejnem.

Přítel Rudolf Zbín, seznámil m.j. přítelkyni Marii Živnou, že v letošním roce dne 3. září 2020, proběhne slavnostní setkání členů KČP Jemnice, u příležitosti jejího 20. výročí vzniku. Zároveň jí pozval na toto setkání. Přítelkyně Marie Živná se omluvila ze zdravotních důvodů. Pověřila přítele Rudolfa Zbína, aby předal pozdravy členům KČP Jemnice a popřála, ke zdárnému průběhu a oslavě tohoto významného výročí.

Přítel Rudolf Zbín, jmenované předal, u této příležitosti pamětní list a plaketu k 20. výročí založení

KČP Jemnice.

V přátelské besedě u kávičky, potom společně zavzpomínali na uplynulá léta.

Setkání proběhlo v příjemném, přátelském prostředí.

------------

Text a foto: Rudolf Zbín, Ph.D.

Fotogalerie: