VÝROČNÍ JEDNÁNÍ OBLASTNÍ RADY KČP ADAMA RUSO NOVOHRADSKO

26.01.2024

Klub českého pohraničí voj. Adama Ruso Novohradsko na své výroční schůzce 20. ledna 2024 projednal splnění programu, který si členové klubu vytýčili na rok 2023.

Úvodem přítomni uctili památku přítele Karla Brabce, který zemřel 13. září 2023 po krátké nemoci. Karel byl mimořádný člověk, velký vlastenec, důstojník PS a zakládající člen KČP Novohradsko. Přes svůj vysoký věk se pravidelně zůčastňoval všech akcí pořádaných klubem.

Několikrát se zůčastnil zájezdu na Slovensko, kde měl celou řadu přátel. Navždy se zapsal do podvědomí členů klubu. Byl velmi oblíbený v Suchdole nad Lužnicí, kde většinu svého života žil.

Čest jeho památce

Zprávu o plnění úkolů přednesl přítel František Leštianský, který dlouhodobě vzhledem k nemoci přítele Kovácze řídí činnost klubu. Bylo konstatováno, že za pomoci především manželky Františka, její obětavostí, byly úkoly a účasti na jednání splněny. Mimořádná pozornost byla

věnována organizaci a provedení klubových akcí. V červnu loňského roku za účasti téměř 40-ti veteránů PS jednotky České Velenice se povedlo setkání vlastenců téměř ze všech koutů naši vlasti. Setkání je vždy organizováno z iniciativy bývalých pohraničníků, předevšim přítele Zelenky, Filipa a bývaleho velitele roty mjr. PS v. v. Jindřicha Rolince. Přítomni uctili u hřbitova památku 512 maďarských židů, kteří jsou zde pochováni v hromadném hrobě. Nikdy nezapomenou se poklonit památce voj. Adama Ruso u jednotky Krabonoš.

Hlavní akcí klubu bylo a je tradiční setkání koncem září u pomníku Adama Ruso za mimořádné účasti téměř 50-ti veteránú PS, členů KČP a vlastenců.

Přítel Jindřich Rolinc přítomným připomněl událost 30. 9. 1951, kdy byl pohraničník zastřelen. Přítel Ladislav Nekvapil při této slavnostní příležitosti předal prapor pohraniční roty

Krabonoš veteránům PS. Setkání pokračovalo besedou v restauraci u Jakuba v Halamkách.

Ve zprávě byla vyzvednuta spolupráce se starostou obce Horní Stropnice přítele Marka, bývalého velitele roty PS. Mimo hodnocení činnosti byla přednesena zpráva o hospodaření. Klub si vede velmi dobře především díky příteli Františku Leštianskému.V diskuzi vystoupil přítel Vaněk, který byl velmi zklamán s počínáním organizátorů v Hroznatíně u památníku arm.gen. Ludvika Svobody, kdy členům klubu bylo bráněno v přístupu k památníku a byli vykázáni za pásku. Bylo to nedůstojné a ponižující. Je nutné si položit otazku co se to v naši vlasti děje?

Na závěr schůzky byly předány věcné dary přítelkyni Jíchové, Hasíkové, příteli Pipkovi a Rolincovi u příležitosti jejich výročí narození. Nutno ještě jednou poděkovat příteli Leštianskému za jeho mimořádné úsilí a obětavost při řízení klubu.

Autor a foto: Jindřich Rolinc
Oblastní rada KČP Adama Ruso Novohradsko

Fotogalerie: