Vlastenecký řád pro člena KČP na Svatém Kopečku

01.10.2022

Dne 13. 8. 2022 jsme si slavnostně připomněli 90. narozeniny Josefa Dokoupila, člena našeho místního KČP na Svatém Kopečku u Olomouce. Při této příležitosti mu byl předán Vlastenecký řád NR KČP za celoživotní vlasteneckou práci. Řád předal předseda Olomoucké Krajské rady KČP Ing. Karel Šimek a čestný předseda NR KČP RSDr. Milan Richter, CSc. Slavnost v obecní budově zahájila členka NR KČP Mgr. Kohoutová Olga, která přivítala všechny přítomné, jak členy KČP, tak celou rodinu přítele Dokoupila. Všem přítomným sdělila, že mimo devadesátých narozenin dnes Pepíček obdrží Vlastenecký řád KČP, který mu byl udělen vedením NR KČP. Výstižně zdůvodnila, za co obdržel toto vysoké klubové ocenění. Dále přítelkyně Kohoutová pozvala a představila předsedu Olomoucké KR KČP Ing.Karla Šimka a čestného předsedu NR KČP RSDr. Milana Richtera, kteří předají toto vysoké ocenění. Zazněla naše klubová hymna, byl předán řád, oceněný se vyfotil u Olomoucké krajské vlajky KČP, oceněný poděkoval a zazněla naše státní hymna, při níž většina přítomných zpívala.

Po slavnostním aktu následovala volná zábava s jídlem a živou hudbou.

Za KČP na Svatém Kopečku Jaroslava Sklenářová a Ing.Karel Šimek


Fotogalerie: