VI. SRAZ VETERÁNŮ POHRANIČNÍ STRÁŽE ČESKÉ VELENICE

26.07.2023

Setkání kamarádů, vlastenců - veteránů Pohraniční stráže jednotky České Velenice

Ve dnech 23.-25.června 2023 se konal v Českých Velenicích VI. sraz veteránů PS, kteří vykonali nejčestnější službu vlasti pří ochraně státní hranice ČSSR. Tradičně setkání bylo zahájeno před nádražím společnou fotografií a přívítáním kamarádů ze všech koutů naši milované vlasti.

Při přivítání veteránů jsem řekl: "Jsem na vás neskutečně hrdý, že nezapomínáte na službu vlasti, kamarády a město, které bylo krátce vašim domovem. V Českých Velenicích to nebylo nikdy jednoduché jak pro pohraničníky tak občany města. Za 40 let služby na hranicích jsme našli společnou cestu a zájem jak splnit úkol ochrany hranic a vytvořit občanům podmínky pro normální život. Proto si cením pohraničníků, kteří přes složitost služby našli čas na vzpomínky."

Hlavní poděkování patří Standovi Zelenkovi, Oldovi Filipovi a dalším, kteří se bezchybně a spolehlivě starají aby setkání bylo nezapomenutelné. Tradičně začínáme na stanovišti Hřbitov, kde téměř každý odsloužil mnoho hodin. Nezapomínáme se poklonit obětem II.světové války, kdy

u místního hřbitova je pochováno 512 Maďarských židů, kteří byli bestiálně umučeni v nedalekém Gmündu na konci války. V době od listopadu 1944 až do konce února 1945 byli na selských povozech jejich mrtvá těla převážena ke hřbitovní zdi do společného hrobu. Až po osvobození byly ostatky těchto občanů důstojně pochovány občany města.

Dále jsem si prohlídli bývalou budovu pohraniční jednotky, kde jsou nyni byty pro obyvatele Českých Velenic. Na pěším přechodu do Rakouska proti hotelu Konsul jsme společně obdivovali přerušenou úzkokolejní trať na rakouském území, která až do 23. března 1945 vedla k nádraží do Českých Velenic. Tento den byl pro město katastrofou. Došlo ke zničujícímu bombardování americko-anglickým letectvem a za 15 minut bylo město téměř zničeno. Hlavní úder byl veden na opravarenské dílny, nádraží a hlavní třídu města, zahynulo více jak 1200 osob. Obětí bylo na 250 českých občanů, dále hlavně francouzští zajatci a ustupující Němci. Pomník "Obětem nacismu " není důstojně udržován, to kamarády nejvíce překvapilo, protože se pravidelně zúčastňovali vzpomínkových akcí u něho.

Prohlídku města jsme ukončili na silničním hraničním přechodu a prohlídkou hospodářského parku, kde je vybudována celá řada zahraničních podniků.

Vozidly jsme se přesunuli do úseku obce Nová Ves nad Lužnicí, kde byla dislokována pohraniční jednotka KRABONOŠ. Veteráni PS byli šokování troskami bývalé pohraniční roty, která je nyni majetkem rakouského občana. Hlavním cílem ale byla návštěva pomníku vojína ADAMA RUSO, který při ochraně milované vlasti byl 100 m od HM v/55 zastřelen.

Poklonili jsme se jeho památce. Seznámil jsem přítomné s touto událostí .V roce 1965 pohraničníci postavili padlému kamarádovi pomník, u kterého se setkávali pohraničníci s občany. Pomník byl v polistopadové době čtyřikrát totálně zničen. Bývalí pohraničníci a členové KČP jej vždy obnovili. Prohlídka hranic byla ukončena u pamatníku SOS, kteří byli připraveni bránit svoji vlast. Kamarádi obdivovali statečnost příslušníků SOS a hlavně vytesání nápisu republiky a husitského znaku.

Nechtěli věřit svým očím v jakém je stavu hraniční přechod HALAMKY, každý cizinec a občan ČR si udělá obraz jak asi vypadá naše vlast.

Po prohlídce města a objektů OSH začali jsem tu veselejší část setkání. V rekreačním zařízení u pískovny v obci Tušť pana Školky bylo připraveno pohoštění, na to se všichni těšili. Začalo povídání a nekonečné vzpomínání. Kamarádi nezapomněli na moje 80-té narozeniny, dostal jsem spoustu blahopřání a dárků.

Kdo se nezúčastnil setkání bývalých pohraničníků nikdy nepochopí projevy vlastenectví a kamarádství. Závěrem jsem kamarádům poděkoval za krásné setkání a dárky, podepsal jsem svoji knížečku věnovanou právě pohraničníkům sloužících v Českých Velenicích.

Vážení veteráni PS – kamarádi, moc děkuji za vlastenecké setkání. Jsem na vás hrdý.

Do posledního dechu, úderu srdce, kapky krve. Pohraničník

Autor:

Váš přítel, kamarád a velitel mjr.v.v. PS Jindřich Rolinc

Fotogalerie: