VELÍŠEK Jiří

17.11.2018

Strážmistr Jiří VELÍŠEK

Narodil se 5. 10. 1949 v Ústí nad Labem a pracoval jako elektrotechnik u ČKD Kladno. Po vykonání vojenské základní služby požádal o přijetí k SNB. Přijat byl dnem 1. 8. 1970 a službu vykonával v hlavním městě Praze. Byl aktivním členem SSM a mladým komunistou.

Dne 8. března 1974 uloupil v úředních hodinách maskovaný lupič větší částku peněz na obvodním poštovním úřadě v Praze 1 - Těšnově.

Na volání poštovních úřednic o pomoc přispěchal strážmistr Velíšek a spolu s dalším příslušníkem SNB začali prchajícího lupiče pronásledovat. Ten proti nim několikrát vystřelil z pistole. Příslušníci však s ohledem na možnost zranění dalších osob nemohli střelbu opětovat a s nasazením vlastních životů pokračovali v pronásledování. Dalším výstřelem lupič strážmistra Velíška smrtelně zranil.

Za rozhodný a pohotový zákrok proti ozbrojenému zločinci povýšil ministr vnitra ČSSR Jiřího Velíška do hodnosti poručíka in memoriam a prezident republiky mu udělil posmrtně vyznamenání "Za statečnost".