Vánoční zamyšlení

18.12.2023

Podle tradice mají být Vánoce obdobím míru, spokojenosti a klidu. Lidé by měli zapomenout na hádky a rozepře. Rodiny by se měly setkat a společně si tyto svátky užívat. Také se blíží konec roku a řada z nás rekapituluje to, co jim ten končící rok dal a co jim vzal. K takové atmosféře klidu, pohody a rozjímání však musí být vytvořeny alespoň ty základní podmínky. Lidé, občané tohoto státu, by měli mít určitou pozitivní perspektivu, měli by mít určitý stupeň jistoty a naděje v lepší budoucnost. To nenajdeme jen ve své rodině, v okolí svých přátel a známých. K tomu musí přispět i stav ve společnosti, ve které žijeme.

Jak bude vypadat vánoční období v tomto roce? Co nám tento rok přinesl? S čím jsme se potýkali a jak bude vypadat ten rok 2024? To jsou asi otázky, na které bude většina z nás hledat odpověď. Při tomto hledání musíme vycházet nejen z osobních zkušeností, prožitků a životních podmínek, ale také z toho, co nám připravili ti, kteří z pověření voličů řídí tento stát. Musíme brát v úvahu to, jaké pro nás vytváří podmínky ekonomické, sociální, bezpečnostní, právní atd. To totiž z velké míry ovlivňuje naše vnímání nejen současnosti, ale zejména budoucnosti. Nejen té naší, ale především našich potomků. Pokusme se, alespoň v krátkosti zamyslet nad některými zásadními událostmi tohoto roku.

Optimální stav je ten, když je společnost sjednocena, když věří politikům, kteří tuto společnost řídí v zájmu svých občanů. První otázku, kterou si kladu je následující: je naše společnost jednotná, nebo rozvrácená. Pracují naši vládní politici ve prospěch nás, občanů tohoto státu, nebo mají jiné cíle a jiné priority? Plní své předvolební sliby, na základě kterých byli zvoleni, nebo nás obelhávají a dělají pravý opak toho, co nám slibovali? Mám jistotu (nebo alespoň naději), že za svoji celoživotní práci ve prospěch tohoto státu prožiji důstojně zbytek toho, co mně ještě na tomto světě zbývá? Takových a podobných otázek bychom mohli položit ještě celou řadu. Je na každém z nás, abychom si na ně dovedli odpovědět. A nejen odpovědět, ale také si ujasnit co dělat proto, abychom napravili to, co neodpovídá našim představám a očekávání.

Já osobně vidím základní problém v tom, že naše společnost je rozpolcená, atomizovaná. Vládnoucí politická garnitura umně využila propagandu a vše co s ní souvisí k tomu, aby preferovala individualismus. Individualismus je totiž účinná zbraň proti sjednocení úsilí občanů, kteří chtějí dosáhnout nějaké změny. Atomizovaná společnost je prvním předpokladem k tomu, aby vládnoucí politická garnitura mohla prosazovat své zájmy na úkor zájmů občanů, aby mohla prosazovat to, co požadují cizí velmoci, nadnárodní korporace, cizí kapitál a třeba i vlastní prospěch některých politiků. V této souvislosti musím zmínit událost z posledních dnů. Stávku z 27. listopadu tohoto roku. Podíváme-li se na reakci vládnoucí garnitury na projev názoru velké části našich občanů, tak já osobně hodnotím tuto reakci jako arogantní jednání předsedy vlády a dalších vládních politiků. Hodnotím to jako pohrdání vůlí občanů.

No, a jakou účinnost měla tato poměrně velká stávka občanů? Dílčí ústupky vlády lékařům a některým pracovníkům ve školství. A co ostatní? Takovéto řešení problému vládnoucí garniturou povede jen k prohloubení závisti mezi profesními skupinami občanů a tudíž i rozporů ve společnosti. Kde je mušketýrské heslo z doby mého mládí: Jeden za všechny a všichni za jednoho?

Prosazování demokracie a lidských práv je jen klišé, které má zakrýt pravý opak toho, co se děje. Když premiér Fiala prohlásí: "Jsme ve válce", tak později je toto prohlášení vydáváno za "metaforu" a to i přesto, že naše vláda rozhodla o dodávkách zbrojního materiálu na Ukrajinu, kde probíhá válečný konflikt. Mimo jiné zbraně, munici a další vojenský materiál dodáváme i jednotkám a útvarům ukrajinské armády, které Kongres USA ve své době označil za "rasistické a neonacistické".

Byla, podepsána a schválena smlouva o obranné spolupráci mezi USA a ČR. Ta se zásadním způsobem bude dotýkat bezpečnosti našich občanů. Jednoduše řečeno, tato smlouva je jednostranná. Pokládá jednostranný důraz na práva USA a povinnosti ČR. Ptal se někdo z vládní politické garnitury občanů na jejich názor? Proč k tak zásadním otázkám nebylo vypsáno referendum? Tuto smlouvu považuji za jeden z hřebíků do rakve naší suverenity. A to nemluvím o vlivu EU i na ten zbytek naší suverenity.

To jsou jen některá fakta z oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky. Je zde také mnoho negativních příkladů činnosti vládní garnitury v oblasti ekonomické, energetické, zemědělské, sociální a dalších.

Jsme také svědky toho, že proběhla a probíhá řada politických procesů. Například byl odsouzen J. Skála, M. Bednářová a další naši občané za své názory odlišné od názorů oficiálních. Pod tlakem vlády ČR byla "demokraticky" zablokována řada alternativních médií, která přinášela jiný pohled na probíhající události.

Jistě, našlo by se těchto arogantních postojů vládních politiků a jejich jednání v rozporu s našimi národními zájmy podstatně víc. Ale není cílem tohoto článku upozornit na vše, co tato vládní garnitura páchá. Je to jen součást mého předvánočního zamyšlení. Je to zamyšlení, které by mě mělo vést k tomu, abych v tom roce 2024 měl základní argumenty, abych se mohl rozhodovat o budoucnosti nejen své a své rodiny, ale i o budoucnosti země kde žiji a kterou považuji za svoji rodnou zemi, na jejíž historii jsem patřičně hrdý.

Takže na závěr přeji všem klidné prožití nadcházejících svátků a nám všem, abychom si uchovali naději a pevnou vůli překonat problémy, před které nás stávající politická garnitura staví. Přeji nám všem, aby se opět naplnilo heslo z prezidentské standarty, která vlaje na hradě: "Pravda vítězí".

prosinec 2023

Ing. Ladislav Petráš
KČP Jakuba Kubaty
České Budějovice