Vánoční sraz ostravských veteránů PS

19.12.2022

Nastal čas vánoční a pro ostravské veterány PS je to signál k poslednímu srazu v letošním roce, který se konal 16. 12. 2022 v restauraci U Chylků, kde se nás i pro nepřízeň počasí a kalamitní stav sešlo poměrně dost. Musíme ocenit veterána, který k nám dorazil až z dalekého Trebišova. V úvodu po zahájení srazu přítelem por. v. v. Ladislavem Nekvapilem, místopředsedou MěR KČP Ostrava, jsme uctili minutou ticha veterány PS, kteří již nejsou mezi námi. Poté předseda MěR KČP VS Ostrava a Společnosti LS Ostrava př. Jan Gara, popřál všem přítomným klidné a pohodové vánoce a do nového roku 2023 hodně zdraví a rodinnou pohodu. Následovala volná zábava a kluci zavzpomínali na časy služby na státní hranici, kdy s hrdostí nosili zelenou brigadýrku PS. Při loučení jsme si navzájem popřáli krásné svátky vánoční, mnoho zdraví do nového roku 2023. S příslibem, že se zase brzy uvidíme, jsme se rozešli domů. Další plánovaný sraz je 21. 4. 2023 tak všechny zveme. *NEPROJDOU*!!!

Jan Gara předseda MěR KČP VS Ostrava a SLS Ostrava
por. v. v. Ladislav Nekvapil, MěR KČP Ostrava sekce OSH
pplk. v. v. Eduard Niedoba, DiS. - člen MěR KČP Ostrava

Fotogalerie: