Vánoční sraz Ostravských veteránů PS

04.01.2022

Tradičně jako každým rokem, se i letos dne 17. 12. 2021 uskutečnilo setkání veteránů PS v Ostravě v restauraci Havránek. Přítomné přivítal předseda Městské rady KČP Jan Gara. Ve vystoupení vzpomněl na všechny kamarády PS, kteří se nevrátili domů z vojenské služby a na ty, kteří se nedočkali dnešních dnů. Požádal přítomné, aby na štědrý den zapálili svíce a vzpomněli si na kamarády. Pro účastníky setkání byly připraveny upomínkové předměty, zvláště všechny potěšila plaketka *Veterán PS Ostrava*, kterou vytvořilLadislav Nekvapil. Pár minut po oficiálním zahájení se u všech stolů rozproudila ničím nerušená zábava. Prohlížely se dobové fotografie, vzpomínalo se na kamarády v zeleném. Mnohá přátelství byla tak pevná, že vydržela až do současnosti. Samozřejmě se probíralo, jak se slavily vánoce na pohraničních rotách. Jak po štědrovečerní večeři museli někteří kamarádi do služby, mnohdy byl venku tuhý mráz neuvěřitelné množství sněhu, ale i v této sváteční době musela být na sto procent zabezpečena ochrana státních hranic. Jedna vzpomínka střídala druhou, čas neuvěřitelně ubíhal, a než jsme se nadáli, už tady bylo loučení s přáním krásných Vánoc a všeho nejlepšího do nového roku, hlavně pevného zdraví!

Niedoba Eduard (KČP Ostrava)

Fotogalerie: