VÁNOČNÍ POSEZENÍ ZNOJEMSKÉHO KLUBU

22.12.2023

Klub českého pohraničí ve Znojmě pořádal tradiční a pravidelně připravované posezení třetí týden v měsíci. Nyní se sešel 19. prosince 2023 ve Školce s vánočním zaměřením a ke konci roku.

Posezení zahájil přítel Miroslav Vlašín, předseda Jihomoravské krajské rady KČP a člen klubu ve Znojmě za nepřítomného předsedu klubu, který se omluvil z rodinných důvodů. Účastnilo se 47 členů klubu a našich příznivců. Vánoční setkání bylo hlavně společenskou událostí s přípitkem, chlebíčky, vánočním cukrovím, tancem atp. Na přípravě občerstvení se podílela děvčata ze Znojma. Kulturní vystoupení děvčat s tancem na píseň Kaťuša bylo srdečně přijato. Následovalo předání písemného blahopřání k 85. narozeninám příteli Svatomíru Pokornému, bývalému předsedovi Okresní rady KČP Znojmo s podpisy všech účastníků setkání. Setkání dobrých přátel proběhlo v srdečné atmosféře za přispění přítele Rudolfa Zbína z KČP Jemnice. Všichni byli spokojeni a na závěr setkání pozváni příští rok na každé třetí úterý v měsíci při harmonice opět do Školky. O chod programu celého večera se postaraly přítelkyně Jitka Krýslová, hospodářka klubu ze Znojma a Elena Hricková, členka výboru KČP Znojmo.

Autor: Jitka Krýslová, KČP Znojmo
Fotografie: Rudolf Zbín, KČP Jemnice.

Fotogalerie: