V DEN 105. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA BYLA NA TÁBORSKU USKUTEČNĚNA PLÁNOVANÁ OSLAVA VÝZNAMNÉHO, PŮLKULATÉHO VÝROČÍ

30.10.2023

V souladu s plánem Okresní rady Klubu českého pohraničí (KČP) Táborsko, Dr. Edvarda Beneše na rok 2023, byla bez narušení a důstojným způsobem uskutečněna oslava 105. výročí vzniku Československé republiky. Proběhla v sobotu 28. října 2023 od 10 hodin ve městě Veselí nad Lužnicí, u sochy TGM před kulturním domem. Program oslavy byl rozdělen na dvě části, hlavní, delší část programu se uskutečnila u sochy TGM v předpokládané době cca 45 minut.

Této části oslavy se účastnili zástupci dvou vlastenecky orientovaných politických stran, a sice Komunistické strany Čech a Moravy v čele se soudruhem Davidem Kubíčkem, předsedou OV KSČM Jindřichův Hradec a České strany národně sociální, funkcionářem její jihočeské organizace bratrem Ivanem Fabianem. Dále se účastnili členové několika vlastenecky zaměřených spolků, a sice Klubů českého pohraničí z jihu Čech v čele s předsedy místních klubů přáteli Zdeňkem Trippé (Tábor), Lubomírem Pánou (České Budějovice) a Jiřím Hanzalem (Nová Bystřice). Účastnili se také členové nově vznikajícího spolku My, lidé a spolku Baráčníků Soběslav s přítelkyněmi Květoslavou Ryšavou a Mirkou Rolníkovou v lidových krojích.

Kvalitním provedením slavnosti ve dvou etapách, první v Táboře na nádraží ČD u Pamětní desky TGM "Tábor je náš program" ve středu 25.10. 2023 a následně na státní svátek ve Veselí nad Lužnicí, jsme plnili dva cíle našeho spolku na rok 2023, a sice, cituji: "Šířit a obhajovat státnický odkaz prezidenta TGM, osvoboditele Československa a celé jeho družiny" a dále: "Navyšovat ideovou a akční jednotu klubu a být nápomocni v sjednocování se vlasteneckých sil na okrese Tábor, ale i na jihu Čech."

Program oslavy byl pořízen na videozáznam přítelkyní Světlanou Šatnou z KČP Tábor, který si budete moci celý shlédnout na kanálu YouTube Světlana Slunečná. Odkaz na něj je přiložen k článku o oslavě na jeho konci.

U sochy TGM postupně vystoupilo 5 řečníků, př. Zdeněk Trippé s úvodním slovem, přítel Mgr. Marek Adam s hlavním slavnostním projevem, Mgr. Jan Mach, historik z města Veselí nad Lužnicí připomenul historické okamžiky návratu TGM do osvobozené vlasti a jeho zastavení se vlakem na nádraží Veselí nad Lužnicí-Mezimostí. K tomu nám poskytl zajímavé fotografie a také odkazy na dobové filmy dokumentující tyto historicky významné události.

Po něm s pozdravem vystoupil přítel docent Lubomír Pána a pozval účastníky po skončení oslavy u sochy TGM na besedu do restaurace, kde bude oficiálně založen spolek My, lidé.

O slovo se ještě přihlásil bratr Ivan Fabián a za Českou stranu národně sociální a za Český svaz bojovníků za svobodu pozdravil účastníky oslavy vzniku ČSR.

Po ukončení hlavní části programu oslavy u sochy TGM jsme se většinově přemístili do nedaleké restaurace Penzionu Na soutoku, kde vše pokračovalo neformální besedou spojenou s občerstvením a obědem. V restauraci byly mimo jiné podepsány základní ustavující dokumenty spolku My, lidé a někteří účastníci oslavy na místě vstoupili do spolku vyplněním spolkové přihlášky.

Po ukončení besedy v restauraci se část účastníků přesunula na nádraží ČD ve Veselí nad Lužnicí, kde na prvním nástupišti program pokračoval připomenutím triumfálního návratu TGM, prezidenta, osvoboditele a zakladatele státu do osvobozené vlasti. Zde na vlakovém nádraží Veselí nad Lužnicí – Mezimostí se zastavil před 105 lety prezidentský vlak a TGM s doprovodem byl s velkou slávou přivítán občany čerstvě vzniklého Československa. Na tomto historicky slavném místě byl účastníky slavnosti vysloven přítomnými občany údiv nad tím, že dnes na tomto nádraží tuto historickou událost vůbec nic nepřipomíná. O zmínce na tuto událost zde není pamětní deska, žádná nástěnka či vitrína. A to bylo celé nádraží zcela nedávno modernizováno a nenašla se malá finanční částka ani na nejmenší připomínku této významné historické události. Přítel Mgr. Marek Adam od KČP Tábor zde navrhnul, abychom iniciovali umístění pamětní desky o zastavení TGM na tomto místě při návratu do nově vzniklé samostatné ČSR.

Po skončení oslavy na nádraží ČD ve Veselí nad Lužnicí byla oslava ukončena.

Vlastenci České republiky, spojte se!

Autor: Zdeněk Trippé, KČP Tábor

Fotografie pořídili přátelé Václav Tengl od KČP Tábor, Lubomír Pána od KČP České Budějovice

a David Kubíček KSČM Jindřichův Hradec.

Video pořídila přítelkyně Světlana Šatná, KČP Tábor.

Video:

Fotogalerie: