Ustavení Oblastní rady Klubu českého pohraničí České Budějovice a okolí

12.12.2022

V sobotu, dne 10.12. 2022 byla slavnostně ustavena Oblastní rada Klubu českého pohraničí České Budějovice a okolí. Ustavení proběhlo na Vítkově hrádku a Svatém Tomáši.

Nejprve se 22 zákládajících členů vydalo na Vítkův hrádek, kde pronesl proslov doc. Lubomír Pána. Jedná se o nejvýše položený hrad v Československu, postavený na vrchu Vítkův kámen v nadmořské výšce 1035 m. Vítkův hrádek chrání české hranice už více než 600 let, po válce sloužil protivzdušné obraně státu a sídlila zde vojenská posádka. Prohlídka hradu bohužel nebyla možná kvůli nemoci kastelána.


Po pořízení společné fotografie jsme se vydali do restaurace Svatý Tomáš, kde Shromáždění členů Klubu českého pohraničí České Budějovice a okolí jednomyslně přijalo usnesení o založení Oblastní rady. Součástí usnesení je i slavnostní prohlášení, které přečetl Lubomír Pána. Shromáždění členů rovněž jednomyslně zvolilo všechny členy Oblastní rady, uložilo Oblastní radě vypracovat plán činnosti na rok 2023 a svolat Shromáždění členů v únoru (23.2. 2023) v den 120. výročí narození národního hrdiny Julia Fučíka. Martin Augustin přečetl pozdrav předsedy Národní rady Klubu českého pohraničí.

Předsedou Oblastní rady se stal doc. Lubomír Pána (na fotce stojící druhý zprava), prvním místopředsedou Martin Augustin (druhý zleva). Hospodářkou Oblastní rady byla zvolena Zdeňka Komzáková (uprostřed). Dalšími místopředsedy jsou: Pavlína Tichá (vlevo), Václav Mikeš (u stolu vpravo), Ivan Fabián (stojící vpravo), Pavel Svoboda (u stolu vlevo) a Jindřich Hanzlíček (u stolu uprostřed.

Prohlášení k ustavení Oblastní rady KČP České Budějovice a okolí

(doplnit úplný text z přiloženého souboru)

Děkujeme všem zúčastněným členům, kteří vážili cestu na Vítkův hrádek, zvláště pak našim řidičům.

Martin Augustin

místopředseda

Oblastní rada Klubu českého pohraničí České Budějovice a okolí


Prohlášení k ustavení Oblastní rady KČP České Budějovice a okolí

Ustavujeme Oblastní klub českého pohraničí se sídlem v Českých Budějovicích. Tato organizace, po udělení čestného názvu Národní radou KČP, bude nést jméno Jakuba Kubaty, hrdiny, který dal svůj život za práva svobodných sedláků z jihočeských blat.

Klub českého pohraničí Jakuba Kubaty je otevřen všem, kdo chtějí následovat Kubatova příkladu a znovu bojovat za nás, lidi, za naši svobodu a lepší životní podmínky. Přidat se může každý z odkudkoliv z České republiky i Slovenska, jsme otevření spolupráci se členy ostatních organizací KČP. Uvítáme pomoc od každého, zejména pak dlouhodobou práci pro dosažení našich společných cílů.

V základu naší činnosti stojí vlastenectví, úcta k lidu a snaha o pozvednutí ducha i schopností našeho národa i všech národů Československa. Usilujeme o politickou suverenitu České republiky, sjednocení lidí napříč celou společností pro dosažení společného cíle - ochrany a obrany našeho státu, naší vlasti a českého pohraničí.

Naší snahou bude znovu se sblížit především se slovenským lidem, abychom byli společně silnější, sdíleli své zkušenosti i zdroje a dokázali lépe čelit nástrahám současným i budoucím. Zrovna tak budeme spojovat lidi z naší země, aby dokázali tahat za jeden provaz, jednali spolu a mohli se vždy dohodnout na řešeních přijatelných pro všechny.

Naším vzorem je odvaha a vytrvalost našich předků, kteří nám předali svou zemi, abychom pokračovali v jejich velkém díle a mohli zde žít v míru a přátelství.

Na Vítkově hrádku 10. prosince 2022