ULOUPENÉ KOSOVO MUSÍ BÝT VRÁCENO!

21.02.2024

V sobotu 17. února 2024 jsem se zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze, kterou pořádal spolek Přátelé Srbů na Kosovu. Mezi účastníky Demonstrace za navrácení Kosova Srbsku nechyběl ani poslanec Jaroslav Foldyna či právník Norbert Naxera. Dále zde hovořila paní Eva Novotná, jež zastupovala iniciativu NE-ZÁKLADNÁM. A v neposlední řadě představitelé bratrského národa srbského, lidé žijící nyní zde v České republice.

Akce se zúčastnila přibližně stovka lidí. Škoda, že o medializaci této akce před jejím konáním se vedle webu Nová republika zasadilo jen velmi málo konkrétních médií. I to bude zřejmě jedním z důvodů, proč o této akci někteří vůbec nevěděli…

Děkuji TV Raptor za přímý přenos z akce a rovněž děkuji webu Nová republika za mediální podporu a propagaci. Dále mé srdečné poděkování patří iniciativě NE-ZÁKLADNÁM! A také všem osobně zúčastněným lidem.

V úsilí o hájení historické pravdy se již několik desetiletí významně angažuje také Klub českého pohraničí. V podmínkách Táborska na jihu Čech Klub českého pohraničí k naplňování ideového programu vytvořil Sekci strážců míru, jež organizuje, připravuje nebo podporuje celou řadu mírových demonstrací a manifestací, zejména namířených proti imperiální agresi ve světě.

Praxí bylo prokázáno že členové KČP tvoří jádro vlasteneckých sil lidu ČR. Bojujeme za historickou pravdu, proti přepisování a pokřivování dějin a za spravedlivý mír! V tomto úsilí jsou nám nápomocny i další spolky a organizace, např. České mírové hnutí, České mírové fórum nebo Český svaz bojovníků za svobodu. "Jednou z mnoha záměrně vynechávaných kapitol historie na našich školách je i odpor Srbska vůči nacistickému Německu v době druhé světové války. Fašistická Osa (Berlín-Řím-Tokio) si nikdy jugoslávské království plně nepodrobila," zmiňuje ve svém článku Svůj k svému autor textu Marek Řezanka.

Jednoznačně odsuzujeme podlost, s jakou se zachovala česká politická reprezentace na konci 90. let 20. století vůči srbskému národu, jenž v minulosti obětavě poskytl azyl a zázemí mnoha osobnostem nejen českého politického života! A odsuzujeme rovněž protimírovou a protislovanskou zahraniční politiku české vládní reprezentace vlády současné.

Připomínám, že události v bývalé Jugoslávii z roku 1999 pregnantně ilustruje snímek s příznačným názvem Uloupené Kosovo. Ten je možné zhlédnout bohužel už jen na alternativních webech. Je naší povinností nezapomínat, i když mnozí by rádi zapomněli...Úkolem nepančované levice bylo, je a vždy bude chránit mír, život a spravedlnost doma i ve světě. Žádné bombardování civilních cílů není humanitární povahy! Proč mainstreamová média tak cudně mlčí o agresích USA??! Od roku 2020 uznává Kosovo jen 97 ze 193 členských států OSN. V rámci Evropské unie to je 22 z 27 členů, přičemž Vláda České republiky o uznání nezávislosti této republiky rozhodla v květnu 2008 a poškodila tím našeho tradičního slovanského spojence na jihu Evropy, který nás nikdy nezradil.

S úctou ke všem obětem agresí NATO
Mgr. Marek ADAM
místopředseda Jihočeského KV KSČM
vedoucí Sekce strážců míru
Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše 

Fotogalerie: