Událost stále živá a stále rozdělující společnost

29.09.2021

Čelákovice - Ve středu 28.9. 2021 v Čelákovicích, u domu s pamětní deskou strážmistra Jaroslava Honzátka, se sešlo mnoho účastníků k uctění památky na bývalého příslušníka Sboru národní bezpečnosti, který byl před 70lety na místní stanici SNB zákeřně zavražděn bratry Mašínovými.

Pietní akce byla uspořádaná OV KSČM Praha-východ a MěV KSČM Čelákovice ve spolupráci s Klubem českého pohraničí a Společností Ludvíka Svobody. Před vchodem domu, po symbolickém položení věnců a kytic u stojanu s podobiznou Jaroslava Honzátka a po státní hymně, se moderování akce ujal Vladimír Duník.

Jako první dostal slovo poslanec PS PČR a lídr kandidátky ve Středočeském kraji za KSČM Stanislav Grospič, následně vystoupil Čestný předseda Stč. KR KČP Jiří Pokorný. S dalšími projevy následně vystoupili Milan Krajča a Petra Prokšanová, kandidáti do PS PČR v hlavním městě Praha.

Po skončení projevů přednesl moderátor Duník volební výzvu, kterou účastníci přijali za svou. První část akce byla ukončena a zazněl Husitský chorál. Poté se účastníci akce vydali na hřbitov do nedaleké obce Zápy, kde se nachází rodinný hrob Honzátkových a kde je pochován i Jaroslav Honzátko. Sem byly také převezeny věnce a kytice a položeny na hrob, u něhož ještě s krátkým projevem vystoupil kandidát do PS PČR Zdeněk Štefek.

František Kovář
Foto: autor

Fotogalerie: