TRYZNA K 605. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA V TÁBOŘE  6. ČERVENCE 2020

08.07.2020

            Klub českého pohraničí, poprvé od založení místního klubu na Táborsku (21.3. 2014), účastnil se tradičního setkání na Pintovce v Táboře. První část setkání jsme my, členové klubu, nazvali tryznou za upáleného Mistra Jana Husa. V našem pojetí nikdy nešlo a nepůjde o slavnost. My nikdy nebudeme slavit upálení našeho Mistra Jana Husa. My si budeme tryznou vždy vzpomínat na jeho tragickou, ale hrdinnou smrt upálením a jeho světlý odkaz bojovníka za pravdu a sociální spravedlnost v historii českého lidu a národa. Klub byl také poprvé uveden OV KSČM v Táboře jako spoluorganizátor celého setkání a byl vyjmenován na pozvánkách a plakátech propagujících setkání a zvoucích občany. Byli jsme zastoupeni na nejvyšší úrovni samotným přítelem JUDr. Gustavem Janáčkem, předsedou Národní rady Klubu českého pohraničí a přítelkyní Janou Kozákovou, předsedkyní Jihočeské krajské rady KČP, Jana Žižky z Trocnova. Členové Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše se svými rodinami a příznivci tvořili početnou část návštěvníků tryzny. Byli z obou větších měst Táborska, Tábora a Soběslavě. Náš klub na tryznu zajistil část výzdoby pro akci . Na pódium jsme umístili stojan pro prapory Jihočeské krajské rady KČP a Okresní rady KČP Táborsko. Přítel Gustav Janáček zajistil na akci prapor Komunistické strany Čech a Moravy. Vyvěsili jsme také velký transparent s našim heslem

Klub českého pohraničí, bojovník za historickou pravdu

Celý průběh tryzny a následujícího politického shromáždění k představení kandidátů KSČM pro podzimní krajské volby je docela podrobně popsán v Haló novinách ze dne 8.7. 2020 (ročník 30, číslo 157). Mrzí nás, že redaktor, novinář pod zkratkou (brom) z projevu přítele Gustava Janáčka, předsedy Národní rady KČP, nesprávně pojmenoval dekrety prezidenta republiky pojmem "... takzvaných Benešových dekretů". Klub považuje tento název za hanlivý a urážlivý. Byly to Dekrety prezidenta Československa Dr. Edvarda Beneše a byly skutečnými a ne takzvanými. Celý projev předsedy Národní rady je uveden v rubrice Národní rada a není potřebné něco z něho citovat. Zájemci ho mohou snadno dohledat na těchto klubových webových stránkách. Projev byl všemi účastníky pozorně vyslechnut a odměněn dlouhotrvajícím potleskem návštěvníků tryzny.

Stručný ale zajímavý projev přednesla Jana Kozáková.
(Je krátký a proto ho budeme citovat celý.)

Vážení přátelé, vážení hosté, zdravím vás jménem Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova. Scházíme se zde každoročně abychom uctili památku Mistra Jana Husa. Letos je tomu 605 let, od jeho úmrtí. Jan Hus je velice vyjímečná osobnost. Byl jedním z těch, kteří říkali pravdu, ale on tou pravdou žil a neváhal za pravdu i život položit. Dnes se často říká, že si komunisté přivlastnili Jana Husa a přiřkli mu třídní boj. Že to nebyla pravda. Ale podle mého mínění to pravda byla. Jan Hus se přece zastával těch nejbědnějších, kázal, že poddaní nemusí poslouchat své pány, žijí-li v hříchu. A to mu zřejmě nejvíce přitížilo ve střetu s mocnými. Mistr Jan Hus řekl "Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství!" Jak současné. Děkuji.

Projev byl účastníky považován jako projev od srdce a odměněn velkým potleskem.

V průběhu setkání jsme zajistili distribuci propagačních materiálů klubu, kterými byly nedávná čísla časopisu Hraničář, které jsme rozdávali zdarma. Setkání jsme využili také k distribuci nového ročníku našeho kalendáře 2021.

Následujících besed u občerstvení jsme věnovali diskusím nad dnešními společenskými problémy a sjednocováním stanovisek k jejich úspěšnému řešení.

Setkání hodnotíme jako zdařilou akci na veřejnosti a děkujeme všem členům klubu za aktivní účast. Těšíme se za rok Na shledanou.

Jana Kozáková a Zdeněk Trippé

Fotogalerie: