Trocnov 2022

10.07.2022

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH HRANIČÁŘŮ V TROCNOVĚ

Okresní rada Klubu českého pohraničí Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, přijala pozvání Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova a účastnila se tradičního setkání jihočeských hraničářů. Akce se konala 9. července 2022 v odpoledních hodinách v rodišti hejtmana Jana Žižky z Trocnova. Hlavními účastníky setkání jsou v první řadě bývalí pohraničníci od 15. brigády Pohraniční stráže České Budějovice. Jejich každoroční setkávání se je dojemné, mimořádně přátelské a inspirující pro jejich věrnost přísaze a vytrvalost v udržování sounáležitosti jejich bývalých bojových kolektivů ochránců státních hranic. Cenné na tom je, že je mezi nimi velké množství bývalých vojáků základní služby, kteří mají i po tolika letech mimořádně vřelý vztak ke svým bývalým velitelům jednotek PS a k politickým pracovníkům. Dosud se v nich projevuje hrdost na službu v Pohraniční stráži a demonstrují svou stálou lásku k vlasti, k pokrokovým tradicím českého a slovenského lidu.

Náš kolektiv tvořil hlouček členů klubu ze tří měst Táborska, a sice z Tábora, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Setkání jsme využili mimo jiné k sběru podpisů petice pro PhDr. Josefa Skálu, CSc. na úřad prezidenta republiky. K tomu jsme na místě vytvořili petiční místo k získávání podpisů, a to se vydařilo. Získali jsme celou řadu nových podporovatelů kandidatury Josefa Skály. Setkání bylo využito k distribuci kalendářů Klubu českého pohraničí na rok 2023 a na šíření publikace Stanislava Kábele "Dialogem k tvůrčí jednotě", věnované 30. výročí vzniku Klubu českého pohraničí.

Jménem a z pověření přítele Jaroslava Hudce, předsedy Národní rady KČP, jsem pozdravil přítomné účastníky setkání a popřál úspěch setkání. Je součástí prvního videa ze setkání.

Na setkání hraničářů jsme pozvali našeho velkého sympatizanta klubu pana Mgr. Marka Adama z Tábora, 1. místopředsedu Aliance národních sil a funkcionáře mírového hnutí v ČR. Bylo mu umožněno na tomto setkání nás pozdravit. Obsah jeho vystoupení je k článku přiložen na videu. Na setkání jsme pořídili řadu fotografií s námi a s našimi přáteli. Nejcennější pro nás je ta s hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova. Pro členy našeho klubu a naše sympatizanty je Jan Žižka stále největším vojevůdcem českého národa, bez ohledu na dnešní pokusy přepisovačů dějin snížit jeho význam a očernit husitské revoluční hnutí. To samozřejmě nedovolíme.

Pravda vítězí!

Autor: Zdeněk Trippé
Video: Světlana Šatná

Fotogalerie: