TROCNOV 2020

14.07.2020
Vedení Národní rady Klubu českého pohraničí se loučí společnou fotografií se slavným českým vojevůdcem Janem Žižkou
Vedení Národní rady Klubu českého pohraničí se loučí společnou fotografií se slavným českým vojevůdcem Janem Žižkou

Tradiční setkání jihočeských hraničářů u příležitosti Dne pohraniční stráže

Letošního tradičního setkání jihočeských hraničářů a členů Klubu českého pohraničí, provedeného opět v Trocnově, rodišti slavného českého vojevůdce Jana Žižky z Trocnova a uskutečněného dne 11. července 2020 se účastnila delegace Národní rady Klubu českého pohraničí na nejvyšší úrovni. V čele delegace stanul přítel JUDr. Gustav Janáček, předseda Národní rady Klubu českého pohraničí, dále přítel Jaroslav Hudec, první místopředseda Národní rady KČP a přítelkyně Marie Hanischová, místopředsedkyně Národní rady KČP. Počasí nám sice nijak nepřálo, ale atmosféru setkání to nijak nenarušilo. O tom svědčí přiložené fotografie. O průběhu a obsahu setkání budeme informovat na jiném místě. Důležité je sdělit čtenářům, že přítel Jaroslav Hudec, první místopředseda Národní rady KČP v závěrečném proslovu řekl, citujeme:

"Vážení přátelé, kolegové, kamarádi, hosté a účastníci
srdečně se s Vámi všemi loučím jako 1. místopředseda NR KČP Jarda Hudec,
děkuji Vám všem za krásný přátelský prožitek se všemi Vámi, kdy jsme spolu prožili, krásné chvíle v tento deštivý den a důstojné uctění památky našeho největšího vojevůdce husitského hnutí a husitské doby Jana ŽIŽKY z Trocnova.
Přeji Vám všem ještě přítomným krásnou zábavu a prožitek tohoto setkání při hudební produkci zdejší hudební kapely, dále Vám přeji pevné zdraví s nadějí na další ročník tohoto setkání v příštím roce 2021 na tomto místě a tímto Vás všechny zvu jménem svým a Národní rady KČP. Srdečný pozdrav Vám všem, děkuji
za pozornost a s pozdravem "Buďte zdrávi " na shledanou v příštím roce 2021 na tomto místě v patřičném počtu."

Tolik přítel Jaroslav Hudec, první místopředseda Národní rady KČP.

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše
(text a foto)

Fotogalerie: