Také v roce 2023 je KČP v Olomouci činný

20.03.2023

V novém roce 2023 se členové místního KČP nadále pravidelně scházejí. Rozhodli jsme se, že se budeme scházet společně s místním klubem VSA ĆR , protože vlastně hodnocení minulosti i přítomnosti, jakož i cíle-máme společné. Tak každý čtvrtek v době 13.30-15.45 se setkáváme v klubovně, kde probereme vše, co nás zajímá i trápí, popijeme kávu, v případě narozenin i s patřičným pohoštěním. Samozřejmě také plníme úkoly nadřízených složek KČP, které prodiskutujeme a závěry předáváme cestou členů NR na zasedání NR, nebo také na VNR cestou našeho předsedy KR KČP Olomouckého kraje.

16.2.2023 jsme v Olomouci měli úspěšnou KR KČP, které se zúčastnili členové všech tří našich organizací, tedy z Olomouce, Svatého Kopečku i sekce OSH Ostrava. Závěry jsme z tohoto setkání využili při jednání Ing. Šimka a A.Valentové na vedení NR v Praze 14.3.2023.

Jako každý rok, jsme svátek žen-MDŽ, oslavili společným posezením v klubu, společným slavnostním občerstvením a přípitkem.

Na poslední jednání tento čtvrtek jsme pozvali PaedDr. Jindřicha Kaniu, který pohovořil o současném dění, o důchodové reformě a také o 15. září 1939-okupaci ČR Hitlerem.

Na zbývající část tohoto roku jsme připravili řadu akcí i výjezdů na připomínku různých významných výročí. Jsme vlastenci!

Ing. Karel Šimek - Olomouc

Fotogalerie: