Sudety nejsou jen romantické ruiny – nešťastné výroky našich politiků

21.06.2023

    Uplynulá léta a naše minulost jsou v mnohém pohnutá. Dějiny našeho národa nám velmi často připomínají smrtelné okamžiky, jimiž si náš národ v minulosti musel projít. Skutečností však zůstává, že doposud nikdy dříve nebylo ohrožení našeho národa tak zřetelně zevnitř, jako je právě v současné době.

Letošní sudetoněmecký sjezd v Řezně a mnohá vystoupení našich vládních politiků nastoluje novou kapitolů česko-německých vztahů. Ministr Fialovy vlády Mikuláš Bek přímočaře řekl, že sudetské krajany pozdravuje i jménem českého premiéra Petra Fialy.

Kam jsme tímto pokročili v běhu času?!?!?! Je zřejmé, že průlomové vystoupení Daniela Hermana z roku 2016 má své pokračovatele na misi Československé strany lidové. Těsně před sjezdem v Řezně prezident Petr Pavel na přeshraničních Bavorsko-Českých týdnech promluvil a osobně poděkoval Berndu Posseltovi za zlepšování česko-německých vztahů. Tato skutečnost staví prezidenta Petra Pavla jako prvého úřadujícího prezidenta v novodobých poválečných dějinách k odklonu od doposud setrvalému postoji politické reprezentace v poválečné historii.

S letošním květnem jsme si opět připomněli ukončení nejstrašnější války ve světových dějinách, která vyvrcholila před 78 lety porážkou nacistického Německa. V dnešní době již mezi živými nejsou oběti ani aktéři mnoha fašistických nelidských událostí na našem území a ani účastníci následného odsunu Němců z československého pohraničí.

Čas pro skutečné smíření mezi českým státem a Sudetskými Němci je jistě téma, které má v sobě mnoho bolesti i krve. Smíření ano, ale za podmínek rovnosti a nezpochybňování příčin odsunu německé menšiny z našeho území. Nelze z úst našich politiků vypouštět slova, která dávají na roveň problémy a mnohé nekorektnosti ze strany českého obyvatelstva se zrůdnostmi nacistického chování na našem území v době 2.světové války a za Protektorátu Čechy a Morava.

V této souvislosti je nutno stále a trvale připomínat jak pro současnost i nastupující generace a vždy zdůrazňovat, což se ze strany našich politiků nečiní, že odsun Německé menšiny nebyl "nápad" Edvarda Beneše. Téměř se nehovoří o tom, že odsun Německé menšiny z Československa stanovily závěry poválečné Postupimské konference z r.1945, respektive dohoda mezi vítěznými mocnostmi.

Autor: Kovář František

Doplňující informace: