Střípky z borového lesa pod Blaníkem

10.07.2021

Sobotní dopoledne, 3. července 2021, se již tradičně stal dnem setkání mnoha levicově smýšlejících lidí. Předešlý noční déšť spláchl mnohé, ale čerstvě vanoucí větřík navozoval příjemnou atmosféru všem příchozím. Členové Klubu českého pohraničí ze Středočeského kraje přijeli na akci, kterou pod Velkým Blaníkem připravili komunisté z okresu Benešov. Setkání moderovala Marie Krejčová, předsedkyně OV KSČM Benešov. Představila přítomné kandidáty do říjnových parlamentních voleb a také další hosty. Po celou dobu setkání, mezi jednotlivými vystoupeními hostů, jí byla nápomocna živá hudba.

Volby jsou na obzoru a podle toho byl laděn scénář setkání. Přítomna byla řada hostů ze Středočeského kraje a další nové tváře, vstupující do politického klání na kandidátce KSČM ze Středočeského kraje, pro nadcházející podzimní volby do Parlamentu ČR. V úvodu požádala M. Krejčová o shrnutí vývoje a fungování českého politického systému poslance, místopředsedu ÚV KSČM a předsedu KV KSČM Stanislava Grospiče.

V další části setkání převzali přítomní kandidáti z rukou předsedkyně OV KSČM Příbram, maskota pro nadcházející volby, ve tvaru třešničky. Dále následovalo vystoupení jednotlivých kandidátů a dalších hostů.

Za Středočeskou krajskou radu KČP na setkání vystoupil její čestný předseda Jiří Pokorný. Hovořil o nedobré situaci v ČR a přepisování dějin. V závěru svého vystoupení popřál všem kandidátům mnoho úspěchu v nelehkém podzimním klání.

Tex a foto: František Kovář

Fotogalerie: