Středočeská KR KČP má stále veřejnosti co sdělit a co nabídnout

15.03.2021

Svojí činností a přesvědčením členů a sympatizantů ve všech 12 radách a klubech naplňujeme naše Prohlášení účastníků V. sněmu KČP ze dne 28. dubna 2018. Obrátili jsme se i na naše spoluobčany o jejich podporu v našem úsilí bránit historickou pravdu a československé tradice.

K 25. výročí založení Klubu českého pohraničí jako spolku byl vydán Almanach naší činnosti ve Středočeském kraji. Důstojně jsme se podíleli na připomenutí 75. výročí konce 2. světové války a osvobození Československa Rudou armádou a dalšími spojeneckými armádami od fašistické poroby porážkou Německého fašismu v Evropě. Ne náhodou to byla Praha a Střední Čechy, kde byly svedeny poslední boje hrůzného období 1939-1945, na něž nelze zapomenout. Dokládá to např. i publikace OR KČP Praha východ "Jak přicházelo osvobození v souvislostech".

Nastupující nebezpečí falzifikace dějinných událostí v Evropě i u nás varuje, protože mění hodnoty, vyjádřené tézí "Vlastnosti jako čest a hrdost padlé vojáky provázely válečným peklem a my nikdy nesmíme zapomenout na jejich oběti". Ano, máme dobrou paměť a nezapomínáme se u jejich hrobů a památníků zastavit a s pokorou se poklonit a poděkovat. Na to je však nehorázné, když tuto tézi zneužívají a dnes "hlásají noví mladí" za vrahy, kteří - dle nich - "bojovali za svůj národ (německé Říše) až do konce"! Proč tehdy utíkali pod americkou ochranu?

Takové tendence zásadně odmítáme ve jménu statisíců našich československých obětí a desítek milionů z celého světa, zejména genocidy Slovanů a Židů, proti těmto "novým Mladým nacionalistům", pohrobkům německých obyvatel někdejšího československého pohraničí čili nacionalisté němečtí!

V naší činnosti nadále naplňujeme Brněnskou deklaraci z 27. srpna 2020 a nadále požadujeme od státních orgánů České republiky správně rozlišovat politickou Česko-německou deklaraci od platných zákonných norem ČR. Cílem je zamezit dalším mediálním lžím a nepravdám, včetně "nový" výklad a výuka dějepisu ve školách. K tomu nás zavazuje historie Neveklovska a vše kolem prostoru Brd jak před válkou, tak v nedávné minulosti a v současnosti.

V roce 2010 k 60. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic jsme z iniciativy OR Rakovník přijali výzvu k aktivitám v oblasti práce s mládeží (např. Partyzánský samopal atd.). Trvalou formou aktivity ji i dnes naplňují v Příbrami a ojediněle i Berounsko. Síly nám, bohužel, ubývají, a současné omezovací opatření k aktivitě nejsou vůbec vstřícná, i pro spolupráci se spolky, sdruženými ve Vlasteneckém fóru. KČP není spolkem především bývalých pohraničníků, ale i mnoha sympatizantů a vlastenců, chápajících problematiku československého pohraničí (byť Sudet zejména) od počátku a jako celku. Proto nemůžeme ani letos zapomenout připomínat 70. výročí přijetí zákona OSH. Nejen památníkem na Cínovci, ale i touto cestou chceme poděkovat všem, kteří naplňovali danou přísahu a plněním svých povinností při ochraně státní hranice pro občany Československa zabezpečovali mírové podmínky. Svět byl po válce rozdělen a ani po roce 1990 se výrazně nesjednotil. Historickou pravdu však je třeba i dnes hájit a mladým generacím správně předkládat.

Václav Kuchta, místopředseda Stč. KR KČP