STANOVISKO politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA ke snahám o přepisování historie

23.12.2019

V poslední době jsme svědky neustálých a mnohdy agresivních pokusů o přepisování nejen naší historie, ale také některých důležitých světových historických událostí. Takovéto jednání není jen nějakým ojedinělým "vybočením" pomateného jedince, či extrémní organizace. Tohoto jednání se dopouští také taková organizace, jako je EU. Konkrétně ve svém Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. 9. 2019 pod názvem: Význam evropské paměti pro budoucnost Evropy /značka P9_TA-PROV(2019)0021/.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/09-19/0021/P9_TA-PROV(2019)0021_CS.pdf

V tomto usnesení, jehož předkladatelkou je také naše eurokomisařka E. Jourová, se například za původce 2. světové války považuje spolu s nacistickým Německem také SSSR. To vše prý na základě paktu Molotov - Riebbentrop, který byl podepsán až po podepsání Mnichovské dohody (kterou mimo jiné podepsaly i někteří naši tehdejší, ale i současní spojenci - Francie a Velká Británie). Dokument EU o "Významu evropské paměti ..." však nebere v úvahu ani taková fakta, že dávno před tímto paktem existovaly smlouvy mezi některými západními demokratickými zeměmi a Německem (např. Francie), aniž by bral v úvahu, že řada západních zemí financovala německý zbrojní a chemický průmysl, dodávala mu strategické suroviny a poskytovala Německu půjčky i v průběhu války (USA).

Tento dokument úplně a záměrně opomíjí to, že západní demokratické země v čele s USA zničily poválečný právní řád. Opomíjí nezvratný fakt, že mnoho západních vyspělých demokratických zemí (např. USA, Francie, Velká Británie, SRN a řada dalších) vedlo po 2. světové válce agresivní válečné konflikty v rozporu s Chartou OSN a její RB. Tyto konflikty, s milióny nevinných obětí, postupně vytvářely podmínky pro současnou situaci, kdy se zvedla obrovská řízená migrační vlna, která zaplavuje zejména Evropu.

Takováto jednostranná a účelově zkreslovaná historická fakta svědčí o tom, že EU se stává nástrojem pro budování nedůvěry mezi státy na evropském kontinentu. Stává se nástrojem pro postupné a nenápadné vytváření podmínek (takzvaná "salámová metoda") pro ideologické znovurozdělení Evropy. Stává se nástrojem pro násilné (válečné) řešení nastávajících ekonomických, monetárních a existenčních problému řady západních demokratických zemí.

Tato "salámová metoda" je v rámci EU používána i v dalších oblastech. Tato metoda spočívá v přijímání takzvaných "nezávazných" dokumentů. Jako příklad může sloužit "Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci" případně "Globální kompakt o uprchlících".

Na základě takto "nezávazných" dokumentů následně vznikají závazná nařízení EU. Výsledkem poté je například do našeho právního řádu vtělena norma o "strpění odmítnutých žadatelů o azyl". Takových příkladů v praxi EU bychom našli podstatně více.

Dopady takovéto činnosti EU na suverenitu národních států a jejich národní zájmy jsou destruktivní. Projevuje se to nejen v tom, že většina členských států EU se pomalu, ale jistě dostává do pozice nesvéprávných, vydíratelných států (kolonií), ale také má tato činnost EU zásadní dopad na vnitrostátní situaci těchto zemí. Společnost se postupně polarizuje, radikalizuje a vrací se do třicátých let minulého století: čekání na silného vůdce.

V ČR se řada politických subjektů navenek tváří jako demokratické politické strany, ale svojí činností přispívají k polarizaci společnosti, přispívají k dalšímu prohlubování závislosti ČR na cizích mocnostech jak v oblasti monetární, surovinové, ekonomické, bezpečnostní, tak i v dalších oblastech našeho života. Naše zahraniční politika není řízena v zájmu ČR, není konzistentní, podléhá účelovým zahraničním vlivům a podobá se spíše vazalským vztahům, než vztahům mezi rovnoprávnými subjekty.

To vše nahrává různým zamindrákovaným lidem typu starosty pražské městské části Řeporyje a pražského magistrátu, kteří si začínají osobovat práva řešit jiné věci, než jim z titulu jejich funkcí přísluší, a to i s dopady na zahraniční ekonomické a politické zájmy ČR. Také k takovému jednání je však naše státní správa netečná, natož, aby jim předcházela.

Politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA vyzývá premiéra a vládu ČR, aby respektovala a hájila národní zájmy ČR, aby se důsledně postavila neadekvátním zásahům EU do vnitřních záležitostí ČR. Vyzývá občany, aby se postavili za demokraticky zvolenou vládu a nedopustili další eskalaci nenávisti a narůstající agresivity v naší společnosti.

Praha, 5. prosince 2019

Ústřední rada politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA