Stanovisko hnutí BOS k odstranění pomníku maršála I. S. Koněva

06.04.2020

Ústřední rada hnutí BOS (BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA) ostře odsuzuje postup "vládnoucí elity" (TOP-09, ODS, KDU-ČSL, ODS, STAN) městské části Praha - 6 na čele se starostou Kolářem, která sice byla demokraticky zvolena ale odstranění pomníku maršála I. S. Koněva rozhodně neměla ve svém volebním programu a ani ve své Koaliční smlouvě.

Za vrchol cynismu považuje Ústřední rada hnutí BOS odstranění pomníku I. S. Koněva v předvečer 75. výročí Vítězství nad nacismem. Tento cynismus "vládnoucí elity" vychází především z dlouholetých snah falsifikace dějin 2. světové války a popření závěrů Postupimské dohody vítězných mocností. V neposlední řadě pak i popření hrdinství Rudé armády, která na výzvu Československého rozhlasu přispěchala na pomoc Pražskému povstání, při němž jen při této operaci padlo více než 100 vojáků Rudé armády.

Nejde jen o historický cynismus vůči obětem padlých vojáků Rudé armády, ale také jde o zákeřnost starosty Koláře, který dne 2. 4. 2020 svolal Radu městské části, která odhlasovala odstranění pomníku I. S. Koněva na příští den 3. 4. 2020, tedy v době, kdy Česká republika je už téměř měsíc ve vyhlášeném nouzovém stavu v boji s koronavirem. Sám starosta Kolář to potvrdil slovy "Využili jsme situace, schválilo se to v noci, jinak by tu řádila "prapodivná spodina". Členové hnutí BOS byli už od září 2019 účastní na všech demonstracích, které se konaly proti snahám odstranit pomník I. S. Koněva. Pokud se starosta Kolář vyjadřuje o demonstrantech jako o "prapodivné spodině", vyjadřuje tím jen svůj vztah k lidem, a to nejen z Prahy 6. Také tím prezentuje své chápáni pojmu demokracie.

Z hlediska mezinárodního práva hodnotí Ústřední rada hnutí BOS usnesení Zastupitelstva městské části Prahy - 6 ze září 2019 a následně rozhodnutí Rady městské části ze dne 2. 4. 2020 o odstranění pomníku jako hrubé porušení "Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou" z roku 1993. Jedná se zejména pak o porušení závazků české strany vyplývající z čl. 18 a čl. 21 této smlouvy, podle kterých má Česká republika zajišťovat ochranu historických a kulturních památek na svém území, jakož i ochranu ruských vojenských památek a jejich péči.

Ústřední rada hnutí BOS se obrací na ministra zahraničních věcí p. Petříčka a na premiéra vlády ČR p. Babiše a vyzývá je, aby vystoupili veřejně před českým národem a sdělili zda předali svoji pravomoc v zahraniční politice starostovi Kolářovi, který neplní výše uvedenou smlouvu a starostovi Novotnému z městské části Řeporyje, který dokonce tvrdí, že vyhlásil válku Ruské federaci, kterou i porazil. Pokud tuto svoji pravomoc nepředali, pak nechť konají orgány činné v trestním řízení.

Za Ústřední radu hnutí BOS: Ing. Věstislav Křenek