Stanislav Kvasnička - vzkazy

16.08.2020

Vážená paní Ludmilo KOVÁŘOVÁ,
Vážený Miroslave a Evo s rodinami,

Dovolte nám, vedení Národní rady a Národní radě Klubu českého pohraničí, abychom se vyjádřili k nejsmutnější skutečnosti ve Vašem životě a řekli, Vám všem, úmrtím Miroslava Vašeho manžela, tatínka, dědečka, švagra, bratra a kamaráda, ztrácíte především upřímného a zaníceného člověka pro život, rodinu a smysl bytí na světě, člověka, který byl symbolem toho nejlepšího a nejcennějšího, čím byl ve Vašem životě a co pro Vás všechny znamenal.

Také vedení Národní rady a Národní rada Klubu českého pohraničí v něm ztrácíme nesmírně pracovitého, obětavého člověka, kolegu, kamaráda, velkého vlastence, nezlomného bojovníka za historickou pravdu, oddaného člověka životu, rodině a společnosti za pravdu, život v míru a poctivé práci.

Jeho vykonané práce si nesmírně vážíme jako Národní rada KČP a Klub českého pohraničí, z. s. jako celek.

Dovolte nám, abychom Vám, zejména rodině a všem vyjádřili tu nejhlubší a nejupřímnější soustrast k úmrtí vzácného člověka pplk. v.v. JUDr. Miroslava KOVÁŘE, CSc.

Čest jeho světlé památce a vykonané práci!

Za Klub českého pohraničí z. s. jako celek

JUDr. Gustav JANÁČEK v. r.
předseda Národní rady KČP

Jaroslav HUDEC v. r.
I. místopředseda Národní rady KČP


Byli jsme si blízcí svými názory a činy posledních 30 roků. Standa Kvasnička byl statečný voják naší vlasti. Pevně věřil v její lepší budoucnost . Jako konzultant při tvorbě jeho diplomové práce, která byla zaměřena k obhajobě pravdy o činnosti Pohraniční stráže, jsem se také zúčastnil její oficiální obhajoby na plzeňské vysoké škole. Odrazil všechny útoky hlavního oponenta, šéfa příslušné katedry a když bylo vyhlášeno rozhodnutí komise, že práce byla obhájena za "DVA", dodala mladá členka komise: "Konečně je na stole práce, která se vymyká současným požadavkům !. Přeji si, aby ji mohli číst mladí lidé a moje děti. "

V pravidelném telefonickém rozhovoru, necelý týden před svou smrtí, mi řekl:

"Udělám dva kroky vedle svého lože a nemohu dýchat ! Mám kosti pokryté kůží a přesto věřím, že se to obrátí k lepšímu. Neboť rodina se o mne dobře stará a zabezpečuje ty nejlepší léky. A také děkuji za podporu Tvoji a dalších přátel. Posiluje mne to ! Pozdravuj je a řekni jim, že se mezi ně chci vrátit ! "

Jsem si jist, že kdyby mohl dnes promluvit, řekl by :

" Zažeňte žal a soucit ! Zvedněte naše prapory jako bojové zástavy. Bojujte pod nimi za pravdu a za naši vlast ! V tom je smysl a poslání vlastence !"

Plk. PS, RSDr. Milan Richter, CSc.
Čestný předseda NR KČP


Velmi mne zaskočila zprávu o úmrtí mimořádného člověka! Věřil v sílu naší myšlenky, věřil v právo a spravedlnost, věřil v nás ! Do budoucnosti se díval s pokorou z výšky svých precizních znalostí nejen historie.

Milane budeš nám moc chybět! J.Bořický, Brno