Sraz pohraničníků roty Nové Hrady r. 2022

26.07.2022

O víkendu ve dnech 24. až 26. června 2022 se v jihočeských Nových Hradech uskutečnilo po 37 letech již 12. setkání pohraničníků 7. roty Pohraniční stráže ČSSR, sloužících zde v letech jaro 1983 až 1985.

Velice přátelské setkání bylo naplněno vzpomínkami na léta strávená ve vojenském stejnokroji Pohraniční stráže při ochraně státních hranic a územní celistvosti naši tehdejší československé vlasti. Letošního setkání se zúčastnilo 8 členů ročníků - Honza Gara, Luboš Vlk, Jiří Jiroušek, Ondra Putiš, Jarda Papcun, Jozef Pataky, Milan Blaho, Jozef Brutovský a velitel 3. čety Jirka Albrecht.
Pohraničníci obdrželi od svob. Gary pamětní plaketu 100 let. narození velitele Pohraniční stráže generálporučíka Ing. Františka Šádka, placku a pamětní list. 

Při této příležitosti byl předán veteránům PS prapor 7. roty PS Nové Hrady. Pohraničníci navštívili místní hřbitov a rozsvítili svíčky u Karla Hermana, Jána Dorotoviče, Pavla Chytry a Františka Vondry. 

Zpestřením setkání byla osobní návštěva bývalých funkcionářů roty a to - Čičoly, Slabého, Lešťanského a Chytry syna velitele Fišerek. Setkání PS 7. roty nebylo však vyplněno pouze vzpomínáním, ale rovněž návštěvou míst, která za časů aktivní služby zúčastněni střežili. Navštívili muzeum OSH na Celnici, Zevlův mlýn, roty Nové Hrady, rotu PS Krabonoš, položili kytici u pomníčku Adama Ruso na Krabonoši, prapor a výcvikový prapor Suchdol nad Lužnicí. Další setkání se uskuteční 23.-25.6.2023.       

Jan Gara

Fotogalerie: